Nieuws
Tot 1 oktober 2027 de tijd om coronaschulden te voldoen

Tot 1 oktober 2027 de tijd om coronaschulden te voldoen

Geplaatst op donderdag 7 oktober 2021      Leestijd: 1.5 minuut


Ondernemers die in aanmerking kwamen voor bijzonder uitstel van betaling van hun belastingschulden moeten uiterlijk op 1 oktober 2027 deze schulden hebben afgelost. Zijn er na 30 september nog steeds liquiditeitsproblemen dan kunnen ondernemers onder voorwaarden in aanmerking komen voor uitstel van betaling van belastingschulden die betaald moeten zijn/worden in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022.
 

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Het demissionaire kabinet heeft het Besluit noodmaatregelen coronacrisis weer geactualiseerd. Er zijn een aantal maatregelen verlengd. Ook zijn er aanvullende tegemoetkomingen voor uitstel van betaling aan de Belastingdienst en een aanpassing van de reikwijdte van de betalingsregeling in verband met het bijzonder uitstel opgenomen. Voor wat betreft de verlenging gaat het om de volgende maatregelen:
 
  • Goedkeuring van doorbetaling onbelaste reiskostenvergoeding tot 1 januari 2022.
  • Verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling tot 3% bij een loonsom tot € 400.000 en 1,18% voor het meerdere (moet nog in wet worden opgenomen).
  • Goedkeuring van verlaging gebruikelijk loon op basis van vergelijking omzet over 2021 in verhouding tot omzet van 2019.
  • De Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) en de regeling Subsidies vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) hoeven ondernemers niet tot hun fiscale winst te rekenen. Dit zal ook nog in de wet worden vastgelegd.
  • Goedkeuring voor de versoepeling van de herinvesteringstermijn voor herinvesteringsreserve. De coronacrisis is een bijzondere omstandigheid waardoor herinvesteringen niet uiterlijk drie jaar na het jaar van investeren moeten plaatsvinden.
  • Vrijstelling voor Duitse bepaalde socialezekerheidsuitkeringen.
  •  

Uitstelmogelijkheden langer en later betalen

Ook is een aantal tegemoetkomingen in het besluit opgenomen. Twee hiervan gaan over de belastinguitstelmogelijkheden. De eerste is dat ondernemers die na 1 oktober na het stoppen van het bijzonder uitstel nog steeds hun belastingschulden niet kunnen voldoen onder voorwaarden in aanmerking kunnen komen voor belastinguitstel. Dit geldt voor de belastingschulden die betaald moeten worden tussen 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. De tweede tegemoetkoming geldt voor ondernemers die in aanmerking zijn gekomen voor bijzonder uitstel in verband met de coronacrisis. Zij krijgen tot 1 oktober 2027 de tijd om de uitgestelde belastingbedragen te voldoen. Er wordt geen invorderingsrente berekend.

Bron: rendement
Deel dit nieuwsbericht