X


Bedrijfsauto

 • Priv├ęgebruik auto
  Rijdt u in een auto van uw onderneming dan mag u de autokosten aftrekken van de winst. Gebruikt u de auto van uw onderneming ook privé? Dan moet u voor het privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van uw onderneming. Hoeveel u moet verrekenen hangt af van de waarde van de auto, de CO2-uitstoot en wanneer het kenteken is afgegeven.

  Klik hier voor meer informatie.

Belastingaangifte

 • De laatste BTW aangifte van het jaar
  Als je de laatste BTW / omzetbelasting aangifte over het jaar in gaat vullen is het van belang om rekening te houden met een aantal zaken welke in deze laatste aangifte moeten worden verwerkt. Onderstaand geven wij u een aantal attentiepunten voor de laatste omzetbelastingaangifte van het jaar.
   
  • Correctie wegens privé gebruik auto
  • Correctie wegens privé gebruik goederen
  • Kleine ondernemers regeling
 • Wat betekenen de codes die de Belastingdienst gebruikt voor aanslagen?
  Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vindt u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis. Indien u alleen het betalingskenmerk weet dan kunt u dat met een module omrekenen.

  De codering in letters:

  Omzetbelasting
  B - Omzetbelasting
  F - Naheffingsaanslag omzetbelasting
  O - Teruggave omzetbelasting

  Loonbelasting
  L - Loonheffing
  A - Naheffingsaanslag loonheffing
  J - Teruggave loonheffingen - bijdrage zorgverzekeringswet

  Inkomstenbelasting
  H - Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
  N - Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)

  Zorgverzekeringswet
  W - Zorgverzekeringswet

  Vennootschapsbelasting
  V - Vennootschapsbelasting

  Motorrijtuigenbelasting
  M - Motorrijtuigenbelasting
  Y - Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

  Toeslagen
  T - Eindigend op een 1 - Kinderopvangtoeslag
  T - Eindigend op een 2 - Huurtoeslag
  T - Eindigend op een 3 - Zorgtoeslag

  Overigen
  Z - Overige

  De codering in cijfers:
  Voor de letter vindt u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na de letter vindt u fr tijdvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:
  Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

  De statuscodes:
  0 tot en met 5 - 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
  6                        - Definitieve aanslag
  7 tot en met 9 - 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

  De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:
  21 - 1e kwartaal
  24 - 2e kwartaal
  27 - 3e kwartaal
  30 - 4e kwartaal

  Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):
  0000.00.000.H.46 - Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014
  0000.00.000.B.01.5040 - Omzetbelasting april 2015

  Heeft u nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u contact met ons opnemen.

Ondernemen

 • Hoe lang moet u uw administratie bewaren?
  Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Klik hier voor meer informatie.
 • Ik wil een eigen bedrijf starten, waar moet ik aan denken?
  Als u een eigen bedrijf wilt starten zijn er een aantal stappen die u zult moeten doorlopen. U zult een keuze moeten maken in welke rechtsvorm u uw onderneming uit wilt gaan oefenen. Verder zal u uzelf moeten orienteren op het gebied van administratie, belastingen, verzekeringen, marketing en eventueel personeel en huisvesting.
  Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid u bij het starten van uw onderneming te assisteren, neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
 • Moet ik als zzp'er zelf mijn boekhouding voeren?
  U kunt voor het voeren van uw boekhouding een boekhouder of accountant inschakelen. Ook kunt u uw boekhouding zelf verzorgen en door een administratiekantoor laten controleren of afwerken.

Personeel

 • Hoe stel ik de identiteit van mijn werknemer vast?
  U kunt de identiteit vaststellen aan de hand van één van onderstaande originele identificatiebewijzen:
  • Nederlands paspoort; Identiteitsbewijzen
  • Nederlandse identiteitskaart;
  • Gemeentelijke identiteitskaart;
  • Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I tot en met IV of de Europese Unie/Europese economische ruimte (EU/EER);
  • Nationaal paspoort en identiteitsbewijs van een land van de EER;
  • (elektronisch) w-document;
  • Nationaal paspoort van een land buiten de eer met een door de Vreemdelingendienst aangetekende vergunning tot verblijf (aanmeldsticker);
  • Vluchtelingenpaspoort;
  • Vreemdelingenpaspoort;
  • Diplomatiek paspoort;
  • Dienstpaspoort.

  Van alle medewerkers moet een kopie van een geldig identificatiebewijs (geen rijbewijs) bij de loonadministratie bewaard worden. De kopie moet bewaard worden tot ten minste vijf jaar na het einde van de werkzaamheden. Deze regels dienen strikt nageleefd te worden. De werknemer moet zich kunnen legitimeren op de werkvloer.

  Let op! U dient zowel de voor als de achterzijde van het identiteitsbewijs te kopieëren. Bij een paspoort dient u van alle pagina's met informatie een kopie te maken.
 • Wat is het wettelijk minimum loon?
  Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

  De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt jaarlijks tweemaal vastgesteld, te weten per 1 januari en juli van elk jaar. De vastgestelde bedragen zijn bruto-bedragen, de werkgever is verplicht hierop de eventuele loonheffingen en premies op in te houden. Buiten het wettelijk loon gelden er ook regels voor vakantiegeld, het minimum vakantiegeld is 8 % per jaar.

  Klik hier voor meer informatie.