FAQ

Bedrijfsauto

Privégebruik auto
Rijdt je in een auto van je onderneming dan mag je de autokosten aftrekken van de winst. Gebruik je de auto van je onderneming ook privé? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van je onderneming. Hoeveel je moet verrekenen hangt af van de waarde van de auto, de CO2-uitstoot en wanneer het kenteken is afgegeven. Klik hier voor meer informatie.

 

Belastingaangifte

De laatste btw aangifte van het jaar
Als je de laatste btw / omzetbelasting aangifte over het jaar in gaat vullen is het van belang om rekening te houden met een aantal zaken welke in deze laatste aangifte moeten worden verwerkt. Onderstaand geven wij een aantal attentiepunten voor de laatste omzetbelastingaangifte van het jaar.
 
 • Correctie wegens privé gebruik auto
 • Correctie wegens privé gebruik goederen
 • Kleine ondernemers regeling
Wat betekenen de codes die de Belastingdienst gebruikt voor aanslagen?
Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind je een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis. Indien je alleen het betalingskenmerk weet dan kun je dat met een module omrekenen. Hieronder de codering in letters.

Omzetbelasting
B - Omzetbelasting
F - Naheffingsaanslag omzetbelasting
O - Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting
L - Loonheffing
A - Naheffingsaanslag loonheffing
J - Teruggave loonheffingen - bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting
H - Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
N - Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)

Zorgverzekeringswet
W - Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting
V - Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting
M - Motorrijtuigenbelasting
Y - Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen
T - Eindigend op een 1 - Kinderopvangtoeslag
T - Eindigend op een 2 - Huurtoeslag
T - Eindigend op een 3 - Zorgtoeslag

Overigen
Z - Overige

Voor de letter vind je het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na de letter vind je de tijdvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:
Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes:
0 tot en met 5 - 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 - Definitieve aanslag
7 tot en met 9 - 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:
21 - 1e kwartaal
24 - 2e kwartaal
27 - 3e kwartaal
30 - 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):
0000.00.000.H.46 - Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014
0000.00.000.B.01.5040 - Omzetbelasting april 2015

Heb je nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kun je contact met ons opnemen.

 

Ondernemen

Hoe lang moet de administratie bewaard blijven?
Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Klik hier voor meer informatie.
Ik wil een eigen bedrijf starten: waar moet ik aan denken?
Als je een eigen bedrijf wilt starten zijn er een aantal stappen te doorlopen. Zo zul je een rechtsvorm voor je onderneming moeten kiezen en jezelf wegwijs moeten maken op tal van gebieden zoals: administratie, belastingen, verzekeringen, marketing en eventueel personeel en huisvesting.

Wij helpen je graag bij de start van je bedrijf. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.
Moet ik als zzp'er zelf mijn boekhouding voeren?
Kun je voor het voeren van je boekhouding een boekhouder of accountant inschakelen. Ook kun je de boekhouding zelf verzorgen en door een administratiekantoor laten controleren of afwerken.

 

Personeel

Hoe stel ik de identiteit van mijn werknemer vast?
Je kunt de identiteit vaststellen aan de hand van één van onderstaande originele identificatiebewijzen:
 • Nederlands paspoort; Identiteitsbewijzen
 • Nederlandse identiteitskaart;
 • Gemeentelijke identiteitskaart;
 • Verblijfsdocument van de Vreemdelingendienst I tot en met IV of de Europese Unie/Europese economische ruimte (EU/EER);
 • Nationaal paspoort en identiteitsbewijs van een land van de EER;
 • (elektronisch) w-document;
 • Nationaal paspoort van een land buiten de eer met een door de Vreemdelingendienst aangetekende vergunning tot verblijf (aanmeldsticker);
 • Vluchtelingenpaspoort;
 • Vreemdelingenpaspoort;
 • Diplomatiek paspoort;
 • Dienstpaspoort.

Van alle medewerkers moet een kopie van een geldig identificatiebewijs (geen rijbewijs) bij de loonadministratie bewaard worden. De kopie moet bewaard worden tot ten minste vijf jaar na het einde van de werkzaamheden. Deze regels dienen strikt nageleefd te worden. De werknemer moet zich kunnen legitimeren op de werkvloer.

Let op. Je dient zowel de voor als de achterzijde van het identiteitsbewijs te kopieëren. Bij een paspoort dien je van alle pagina's met informatie een kopie te maken.
Wat is het wettelijk minimum loon?
Alle werknemers vanaf 23 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt je tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

De hoogte van het wettelijk minimumloon wordt jaarlijks tweemaal vastgesteld, te weten per 1 januari en juli van elk jaar. De vastgestelde bedragen zijn bruto-bedragen, de werkgever is verplicht hierop de eventuele loonheffingen en premies in te houden. Buiten het wettelijk loon gelden er ook regels voor vakantiegeld, het minimum vakantiegeld is 8 procent per jaar.

Klik hier voor meer informatie.

 

Micro onderneming

De administratieve lasten voor de zogenaamde micro-onderneming zijn onevenredig groot. Vandaar dat de overheid heeft bepaald dat deze kleine ondernemingen kunnen volstaan met een zeer beperkte jaarrekening. Hierdoor is een samenstellingsverklaring van een accountant niet meer nodig.
Wij verzorgen de jaarrekening die past bij jouw onderneming.

Wanneer heb je een micro-onderneming?
Wanneer jouw besloten vennootschap twee jaar op rij voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria is er sprake van een micro-onderneming:
 • een balanstotaal van minder dan € 350.000;
 • een omzet van minder dan € 700.000;
 • minder dan gemiddeld 10 werknemers in een boekjaar.
Welke jaarrekening is voor de micro-onderneming verplicht?
Een micro-onderneming kan volstaan met een zeer beperkte jaarrekening. Die moet uit de volgende twee pagina's bestaan:
 • beperkte balans (vaste en vlottende activa en eigen vermogen, voorzieningen en schulden); en
 • beperkte resultatenrekening: omzet, kostprijs, afschrijvingen, lonen en overige bedrijfskosten

Deze beperkte verslaggevingseisen kunnen leiden tot een besparing op je administratieve lasten. Maar misschien zijn jij en de Belastingdienst niet de enige 'gebruikers' van de jaarrekening. Bankiers en aandeelhouders willen vaak een uitgebreidere rapportage. En als ondernemer wil je misschien ook meer weten over de financiële situatie van je bedrijf. Voor wat betreft de publicatie hoeft alleen maar de beperkte balans te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Blokland & Duin verzorgt de jaarrekening graag voor jou. Dan weet je tenminste zeker dat het goed gebeurt.