Verplichting

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Blokland & Duin leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Wij fungeren als gegevensverwerker voor klanten die gegevensverantwoordelijke zijn. Blokland & Duin stelt voor haar producten en diensten een AVG Verwerkersovereenkomst ter beschikking. Met het ondertekenen van dit document ondersteunen wij onze klanten bij het voldoen aan hun verplichtingen volgens de AVG.
 

Verwerkersovereenkomst

Wij verzoeken je de Verwerkersovereenkomst te printen, te ondertekenen en terug te sturen naar: info@bloklandduin.nl of per post naar: Wijchenseweg 132, 6538 SX Nijmegen.

Download overeenkomst

 

Mocht je nog vragen hebben over de Verwerkersovereenkomst, neem dan contact op met ons kantoor.