X

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Blokland & Duin BV leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Wij fungeren als gegevensverwerker voor klanten die gegevensverantwoordelijk zijn. Blokland & Duin BV stelt voor haar producten en diensten een AVG Verwerkersovereenkomst ter beschikking. Met het ondertekenen van dit document ondersteunen wij onze klanten bij het voldoen aan hun verplichtingen volgens de AVG.
 

Verwerkersovereenkomst Nijmegen


Wij verzoeken u de Verwerkersovereenkomst te printen, ondertekenen en terug te sturen naar: info@bloklandduin.nl of per post naar: Wijchenseweg 132, 6538 SX Nijmegen.

DOWNLOAD NIJMEGENVerwerkersovereenkomst Ooij


Wij verzoeken u de Verwerkersovereenkomst te printen, ondertekenen en terug te sturen naar: ooij@bloklandduin.nl of per post naar: Bouwkamp 1C, 6576 JX Ooij.

DOWNLOAD OOIJ


Mocht u nog vragen hebben over de Verwerkersovereenkomst, kunt u contact opnemen met ons kantoor.