Nieuws
Zonnepanelen en btw, hoe zit het ook alweer

Zonnepanelen en btw, hoe zit het ook alweer

Geplaatst op zaterdag 23 februari 2019      Leestijd: 2 minuten


Als je zonnepanelen hebt, ben je waarschijnlijk ondernemer voor de btw. Je kunt de betaalde btw over de aanschaf van de panelen terugvragen en je moet btw afdragen over de stroom die je teruglevert aan het energiebedrijf. De btw die je moet afdragen, wordt forfaitair bepaald aan de hand van het maximale opwekvermogen van je zonnepanelen.


Kleineondernemersregeling (KOR)

Op basis van dit forfait moet je vrijwel altijd minder dan € 1.883 btw afdragen. Je kunt dan op grond van de KOR een belastingvermindering krijgen. Ben je in een jaar minder dan € 1.345 btw verschuldigd, dan kun je ook om ontheffing voor de administratieve verplichtingen vragen en hoef je geen btw af te dragen. Let op. Je kunt dan ook geen btw terugvragen. Vraag daarom pas om ontheffing in het jaar na de aanschaf van de zonnepanelen.
 

Nieuwe regeling vanaf 2020

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de KOR aangepast en komt er een omzetgerelateerde vrijstelling. Blijf je onder de omzetgrens van € 20.000, dan kun je de Belastingdienst verzoeken om een btw-vrijstelling. Let op. De btw-vrijstelling is automatisch van toepassing als je nu al een ontheffing hebt.
 

Herziening

Op het moment van het terugvragen van de btw is de aftrek nog niet definitief. Ervan uitgaande dat de zonnepanelen als roerend worden aangemerkt, moet je de zonnepanelen gedurende een periode van vier jaar na de aanschaf blijven volgen. Als je tijdens deze periode gebruik gaat maken van de btw-vrijstelling, moet je de eerder in aftrek gebrachte btw herzien en gedeeltelijk terugbetalen. Herziening blijft dus achterwege als je voor 2016 hebt geïnvesteerd in zonnepanelen. Herziening blijft ook achterwege als je vanaf 2020 niet kiest voor de btw-vrijstelling. Je moet dan wel jaarlijks het btw-forfait afdragen.
 

Voorbeeld

Je hebt in 2017 geïnvesteerd in tien zonnepanelen. De aanschafkosten bedroegen € 4.840 incl. € 840 btw. Met ingang van 1 januari 2020 kies je voor de btw-vrijstelling. Je moet de btw over de jaren 2020 en 2021 dan herzien. Het btw-bedrag dat je per jaar moet terugbetalen, bedraagt € 282 (€ 840/5 jaar herziening x 2 jaar).
 

Minimum

Voor deze herzieningsregeling geldt een minimumbedrag van € 500 op jaarbasis. Dit grensbedrag moet onder andere voorkomen dat zonnepaneeleigenaren gedwongen worden de in het jaar van aanschaf genoten teruggaaf van btw (deels) terug te betalen. Ondanks dit grensbedrag zullen een aantal particulieren bij een btw-vrijstelling tegen een herziening aanlopen. Wegens deze ongewenste situatie wordt er nog nader onderzocht of er op dit punt aanvullende regelgeving komt.

De kleineondernemersregeling gaat met ingang van 2020 veranderen. Deze wijziging kan ook gevolgen hebben voor zonnepaneeleigenaren. Er komen wellicht nog aanvullende regels.
Deel dit nieuwsbericht