Nieuws
Wetswijzigingen ondernemers mkb per 1 januari 2022

Wetswijzigingen ondernemers mkb per 1 januari 2022

Geplaatst op maandag 6 december 2021      Leestijd: 9 minuten


Vanaf 1 januari 2022 krijgen mkb’ers te maken met nieuwe wetten en regels. Zo moeten alle bedrijven hun rookruimtes sluiten. Ook is er een aantal veranderende regels die duurzaamheid stimuleren. Zo kun je gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) als je investeert in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Daarnaast gaat de belasting op dieselauto’s en benzineauto’s (bpm) omhoog. Dit verandert er in 2022 voor het mkb.
 

1. STAP-budget vervangt scholingsaftrek

De overheid komt met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie). Met het STAP-budget kunnen werkzoekenden en werkenden zichzelf blijven ontwikkelen. STAP vervangt de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholingsactiviteit en is per persoon maximaal 1.000 euro per jaar. De aftrek van scholingsuitgaven stopt per 1 januari 2022. Een STAP-budget aanvragen kan naar verwachting vanaf 1 maart 2022 via UWV. Tot 1 januari 2022 zijn de scholingsuitgaven nog aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel van 250 euro en een maximumaftrek van 15.000 euro.

Ontdek meer subsidies voor scholing.
 

2. Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Ga je beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Per 1 januari 2022 ben je verplicht je te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Pas daarna kan je starten met het verlenen van zorg. Je wordt gevraagd informatie te geven over bijvoorbeeld de verwachte startdatum, vormen van zorg en of er een klachtregeling is. Als nieuwe zorgaanbieder kun je je nu aanmelden bij het CIBG.
 

3. Cadeaubon minimaal 2 jaar geldig

Verkoop je cadeaubonnen? De wettelijke minimale geldigheidsduur gaat van 1 naar 2 jaar. Consumenten krijgen zo langer de tijd om hun cadeaubon te gebruiken. De geldigheidsduur van 2 jaar is voor alle cadeaubonnen. De regel geldt voor zowel online als hardcopy cadeaukaarten. Het maakt niet uit wie de cadeaubon heeft gekocht.
 

4. Afscherming woonadressen Handelsregister

Per 1 januari 2022 schermt KVK het woonadres van ondernemers en bestuurders af in het Handelsregister. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders.

De adressen die vermeld staan als vestigingsadres kunnen nog wel opgevraagd worden. Dit is ook het geval als het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres.

Tot 1 januari 2022 geldt dat de woonadressen van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van vof’s en cv’s, maten van maatschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars openbaar zijn. Dit in tegenstelling tot de woonadressen van functionarissen van rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, zoals de bv of nv. Met deze wetswijziging komt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegemoet aan de wens om het woonadres van natuurlijke personen bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid standaard af te schermen.


5. Alleen Euro 6- en elektrische vrachtwagens in milieuzone

Vanaf 1 januari 2022 mag je alleen met dieselvrachtauto’s met emissieklasse 6 (Euro 6) en elektrische trucks de milieuzone voor vrachtauto’s inrijden. Dit geldt ook voor autobussen wanneer een gemeente de milieuzone ook laat gelden voor autobussen. Vrachtauto’s op diesel met emissieklasse 4 en 5 hebben geen toegang meer tot milieuzones. Er zijn nu in Nederland 13 gemeenten met een milieuzone voor dieselvrachtauto’s. De gemeente Haarlem voert op 1 januari 2022 ook een milieuzone voor vrachtauto's in.

Heb je een voertuig dat rijdt op een andere brandstof dan diesel dan mag je altijd de milieuzones inrijden.
 

6. Rookruimtes moeten dicht

Alle bedrijven met een rookruimte moeten deze per 1 januari 2022 sluiten. Vanaf deze datum zijn alle gebouwen in Nederland waar gewerkt wordt of waar mensen komen voor zorg, cultuur, sport, onderwijs, overheid volledig rookvrij. Sinds juli 2021 waren rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen al verplicht gesloten.
 

7. Verbod op sigarettenautomaten

Heb je een café of restaurant? Sigarettenautomaten die klanten zelf kunnen bedienen, zijn vanaf 1 januari 2022 op de meeste plekken verboden. Je moet tabaksautomaten verwijderen of buiten werking stellen.
In horecagelegenheden zonder alcoholvergunning, verkooppunten en tabaksspeciaalzaken zijn automaten onder voorwaarden nog wel toegestaan.

Verkoop van sigaretten achter de bar bij horecagelegenheden met een alcoholvergunning is al verboden op grond van de Alcoholwet.
 

8. Bijtelling elektrische auto gaat omhoog

Gebruik je de auto van de zaak ook privé? Dan moet je voor het privégebruik een bedrag bij de winst optellen, de bijtelling. De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%.

Auto van de zaak? Zo zit het in elkaar.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
 

9. Meer winst valt onder het lage vpb-tarief

Heb je een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv)? De overheid wil bedrijven met lagere winsten minder belasten. Per 1 januari 2022 wordt de eerste schijf van de vennootschapsbelasting (vpb) aangepast. Daardoor valt een groter deel van je winst onder het lage vpb-tarief. Je betaalt 15% vennootschapsbelasting over de eerste 395.000 euro winst. Dat was 245.000 euro. Alles boven 395.000 euro blijft met 25% belast.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
 

10. Daling zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met 360 euro van 6.670 naar 6.310 euro. De verlaging betekent minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger en je betaalt dus meer inkomstenbelasting.

Heb jij een eenmanszaak, vof, maatschap of commanditaire vennootschap? Dan kun je als je minimaal 1225 uur per jaar besteedt aan je eigen zaak én je inkomsten vallen onder winst uit onderneming gebruikmaken van deze aftrek. De zelfstandigenaftrek gaat tot 2036 elk jaar stap voor stap omlaag.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
 

11. Belastingvrijstelling TVL en TOGS

Tijdens de coronacrisis heb je wellicht gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of de Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren (TOGS). Per 1 januari 2022 worden deze reeds ontvangen subsidies vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
 

12. Milieu-investeringsaftrek (MIA) omhoog

Het kabinet stimuleert bedrijven om te investeren in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) . Hiermee mag je een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Je betaalt dan minder inkomsten- en vennootschapsbelasting. MIA is een aanvulling op de reguliere afschrijving.

De hoogte van de milieu-investeringsaftrek is afhankelijk van de categorie waarin het bedrijfsmiddel is ingedeeld. De MIA kent nu 3 percentages: 13,5%, 27% en 36%. Vanaf 1 januari 2022 worden deze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Met een hogere korting worden milieuvriendelijke investeringen aantrekkelijker.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
 

13. Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling

Heb je personeel? Per 1 januari 2022 wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) vergroot. Dit gebeurt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en geldt daarom voor de vrije ruimte van kalenderjaar 2021. De vrije ruimte voor de eerste 400.000 euro van de loonsom wordt verhoogd van 1,7% naar 3%.

Met de werkkostenregeling kan je een deel van het totale fiscale loon van je werknemers gebruiken voor vergoedingen. Dit deel heet de vrije ruimte. Je kunt de WKR gebruiken voor bijvoorbeeld reiskosten, telefoons of computers voor je werknemers.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
 

14. Thuiswerkvergoeding maximaal 2 euro per dag

Je werknemers werken, ook na de coronacrisis, waarschijnlijk gedeeltelijk thuis. Maken zij kosten vanwege het thuiswerken? Het kabinet komt met een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten per 1 januari 2022. Hiermee kun je thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan je werknemers. Dit betekent dat je geen loonheffingen inhoudt over dit bedrag.

Per 1 januari 2022 kun je als werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal 2 euro per dag geven. De vergoeding geldt ook wanneer je werknemer een deel van de dag thuiswerkt. Als je medewerker op een thuiswerkdag af en toe toch op kantoor werkt hoef je dit niet aan te passen.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
 

15. Belasting op benzine- en dieselauto’s omhoog

Koop of importeer je personenauto’s die rijden op diesel of benzine? Dan betaal je in 2022 meer belasting op personenauto's en motorrijwielen (bpm). Hoe meer CO2 een auto uitstoot hoe meer bpm je betaalt.

Hoeveel bpm je betaalt, hangt af van de schijf (categorie) waar je auto in valt en het bpm-tarief van de schijf. De schijfgrenzen en bpm-tarieven veranderen tussen 2022 en 2025.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*


16. Geen gedwongen openstelling van winkels

Heb je een winkel en staan er afspraken in het (huur)contract over openingstijden? In 2022 hoef je je niet meer te houden aan eenzijdige veranderingen van openingstijden door bijvoorbeeld de winkeliersvereniging als je daarvoor niet zelf vooraf duidelijk akkoord hebt gegeven.

Als je contractueel akkoord gaat met een bepaalde openstelling dan moet je je hier wel aan houden. Denk bijvoorbeeld aan een koopavond.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*
 

17. Minimumloon omhoog

Heb je personeel? De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen op 1 januari 2022.

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 januari 2022 1725 euro per maand, € 398,10 per week en € 79,62 per dag. Dit is wat werkgevers minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband.

De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.*


Nieuwe wetten in 2022

Goed te weten: deze 3 wetten komen er aan in 2022.

1. Webshop en online platform moeten klant beter beschermen (22 mei 2022)
Heb je een webshop, run je een online verkoopplatform of verkoop je via social media? Vanaf 22 mei volgend jaar krijg je te maken met een informatieplicht en nieuwe regels voor onder andere je reviews, prijzen, aanbiedingen en ‘gratis’ digitale diensten.

Je kunt voor mei 2022 al voldoen aan de regels. Richt je webwinkel of online marktplaats nu al in volgens de nieuwe regels en onderscheid je daarmee direct van je concurrenten. Je klanten hebben immers voordeel bij de nieuwe regelgeving, omdat zij veel meer weten over de manier waarop jij werkt. Lees hier meer over de nieuwe regels voor online verkopen en hoe je je hierop voorbereidt.

2. Maatregelen om kwaliteit in de bouw te verbeteren (1 juli 2022)
Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument te beschermen. Zo zijn bouwers straks verplicht een onafhankelijke en gecertificeerde kwaliteitscontroleur in te schakelen en wordt de aansprakelijkheid bij verborgen gebreken verbeterd.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting stapsgewijs in vanaf 1 juli 2022.

3. Met Omgevingswet meer snelheid in ruimtelijk project (1 juli 2022)
De Omgevingswet moet het makkelijker maken om een ruimtelijk project in 1 keer aan alle regels te toetsen. 26 bestaande wetten voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water (Omgevingsrecht) komen straks samen in 1 Omgevingswet.

Dit betekent onder andere snellere en goedkopere besluitvorming, vereenvoudiging van regels en geen overbodige regels. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt moet elke gemeente zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).


* Inwerkingtreding van deze (wets)wijziging is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Bron: kvk.nl
Deel dit nieuwsbericht