Nieuws
Werken in Duitsland: wat zijn de fiscale gevolgen?

Werken in Duitsland: wat zijn de fiscale gevolgen?

Geplaatst op maandag 16 januari 2017      Leestijd: 3 minuten


Woont u in Nederland en wilt u gaan werken in Duitsland? Dan betekent dit dat u, naast een andere werkgever, ook te maken krijgt met wijzigingen met betrekking tot de belastingheffing. Naast de veranderingen op het gebied van de belastingheffing, dient ook rekening gehouden te worden met de verzekeringsplicht, pensioenopbouw, kinderbijslag etc. Het is goed om dit vooraf in kaart te brengen, zodat achteraf niet blijkt dat zaken niet juist zijn geregeld en daardoor ten onrechte geen beroep is gedaan op bepaalde fiscale faciliteiten. In dit artikel gaan wij kort in op een aantal belangrijke zaken.

Belastingheffing Nederland of Duitsland?

Allereerst dient vastgesteld te worden welk land over het inkomen mag heffen; het woonland Nederland of het werkland Duitsland? Hiervoor hebben Nederland en Duitsland een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag worden de heffingsrechten over diverse inkomensbronnen over de landen verdeeld. Op 1 januari 2016 is een nieuw verdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. Het oude verdrag komt daarmee te vervallen.

In het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland is een bepaling opgenomen voor inkomsten uit loondienst. Iemand die in Nederland woont is in beginsel belastingplichtig in Nederland. Echter het werkland, in dit geval Duitsland, is heffingsbevoegd over het inkomen indien;

  • De werkgever in die andere staat gevestigd is;
  • De werkgever over een vaste inrichting beschikt in de andere staat en het loon ook ten laste van de vaste inrichting komt;
  • De werknemer 183 dagen of meer per jaar (binnen een periode van twaalf maanden) in de andere staat werkt of verblijft.

Premieplicht in Nederland of Duitsland?

Vervolgens dient bepaald te worden in welk land u premieplichtig bent. Het belastingverdrag regelt namelijk alleen de heffingsbevoegdheden voor de belastingen, maar niet voor de premieheffing van werknemers- en volksverzekeringen. Deze sociale verzekeringsplicht wordt binnen de Europese Unie namelijk geregeld in een Europese verordening. Deze verordening bepaalt dat een belastingplichtige altijd maar in één land verzekerd kan zijn. Indien 25% of meer in het woonland gewerkt wordt, ligt de verzekeringsplicht in het woonland. Wordt deze grens niet gehaald, of werkt iemand voor meerdere werkgevers, dan gelden er specifieke uitzonderingen.

Het land waarin u sociaal verzekerd bent, heeft gevolgen voor uw AOW- en pensioenopbouw. De sociale zekerheidsplicht heeft daarnaast invloed op de ziektekostenverzekering en gezinstoelagen. Denk hierbij aan de Nederlandse kinderbijslag en het Duitse Kindergeld. Laat u derhalve hierover goed informeren.

Als de werkzaamheden volledig in Duitsland worden uitgeoefend, is in Nederland geen belasting verschuldigd. Het gevolg hiervan is dat u in Nederland geen recht heeft op hypotheekrenteaftrek. Eventueel kan de rente in aftrek worden gebracht bij uw partner.

Salary Split

Er zijn mogelijkheden om dit nadeel te compenseren. Een van deze mogelijkheden is om te zorgen dat een aantal dagen in Nederland wordt gewerkt (bijvoorbeeld in een home-office). Op deze wijze verschuift de belastingheffing over het Nederlandse deel van het loon naar Nederland en kan de hypotheekrente wel in aftrek worden gebracht in Nederland. Het verdelen van het salaris over meerdere landen wordt ook wel salary split genoemd. Een salary split kan een belastingvoordeel opleveren aangezien in beide landen gebruik kan worden gemaakt van eventueel vrijstellingen en/of lagere tarieven.

Hulp bij het in kaart brengen van de fiscale gevolgen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de (fiscale) gevolgen van een dienstverband in Duitsland, dienen er verschillende afwegingen gemaakt te worden. Graag helpen wij u met het in kaart brengen van deze gevolgen. Wenst u meer informatie te ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.


Deel dit nieuwsbericht