Nieuws
UBO's nog niet ingeschreven? Doe het vóór 27 maart

UBO's nog niet ingeschreven? Doe het vóór 27 maart

Geplaatst op maandag 17 januari 2022      Leestijd: 4.5 minuut


UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van, of zeggenschap hebben over een organisatie. Meer dan 1,5 miljoen organisaties moeten uiterlijk 27 maart 2022 hun UBO's inschrijven in het UBO-register. Wat is een UBO en krijgt jouw organisatie ook te maken met het UBO-register? Lees hier de 5 belangrijkste vragen en antwoorden.
 

1. Wat zijn UBO's?

UBO's zijn de uiteindelijk belanghebbenden van een organisatie. Denk aan mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of mensen die meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof, of meer dan 25% stemrecht bij een statutenwijziging van een stichting. Iedere organisatie heeft 1 of meer UBO's.
 

2. Moet ik UBO's inschrijven?

Sinds 27 september 2020 moeten veel organisaties UBO's inschrijven. Deze organisaties hebben hier tot 27 maart 2022 de tijd voor. Als ze op 27 maart 2022 de UBO's van hun organisaties niet hebben ingeschreven zijn ze in overtreding. Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst controleert hierop. Organisaties kunnen dan bijvoorbeeld een geldboete of een taakstraf krijgen. Of jij ook UBO's in moet schrijven hangt af van de rechtsvorm van je organisatie.

Organisaties die UBO's moeten inschrijven
Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan ben je verplicht om UBO's in te schrijven:
 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
 • met volledige rechtsbevoegdheid
 • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO's in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Organisaties die niet hoeven inschrijven
Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan hoef je geen UBO's in te schrijven:
 • eenmanszaken
 • beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • 100% dochters van beursgenoteerde vennootschappen
 • verenigingen van eigenaars
 • rechtspersonen in oprichting
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • overige privaatrechtelijke rechtspersonen, waaronder historische rechtspersonen (zoals gilden en hofjes)

Buitenlandse rechtspersonen
Buitenlandse rechtspersonen, zoals een Ltd of GmbH, en buitenlandse rechtspersonen die alleen vestigingen in Nederland hebben ('branch offices') hoeven geen UBO's in te schrijven in Nederland. Dat moeten ze in het land van oprichting doen.
 

3. Hoe schrijf ik UBO's in?

Heb je een bestaande organisatie?
Schrijf je UBO's in met een online UBO-opgave. Heb je meerdere organisaties? Dan moet je per organisatie UBO-opgave doen.

Heb je een nieuwe organisatie?
Je schrijft je startende organisatie en de UBO's daarvan in tijdens het registreren aan de balie bij KVK, of bij de notaris. Daarbij gebruik je UBO-formulieren. Je kunt de UBO's van je nieuwe organisatie niet online inschrijven.

Documenten die je nodig hebt bij het inschrijven van UBO's
KVK biedt je informatie over welke documenten je nodig hebt om het belang van de UBO's in je organisatie aan te tonen: 

4. Waarom is er een UBO-register ingesteld?

Het UBO-register draagt bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Zo kunnen mensen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter Nederlandse organisaties. Daarnaast kun je, door de openbaarheid van het register, beter geïnformeerd besluiten met wie je zaken doet.

Het register komt voort uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een UBO-register bijhouden. In Nederland is het beheer van het UBO-register belegd bij KVK.
 

5. Wie mag de gegevens van geregistreerde UBO's bekijken?

KVK gaat zorgvuldig om met de gegevens van UBO's. We verwerken deze gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Wettelijk is bepaald dat een deel van de UBO-gegevens openbaar is. Iedereen mag deze gegevens inzien. Het gaat om de volgende gegevens:
 • voor- en achternaam
 • geboortemaand en geboortejaar
 • nationaliteit
 • woonland
 • het belang dat een UBO in een organisatie heeft

UBO-gegevens inzien
Wil je de UBO-gegevens van een organisatie inzien? Bestel dan online een KVK uittreksel UBO-register. Hiervoor heb je een toegangscode nodig die je eenvoudig kunt aanvragen. Het KVK uittreksel UBO-register is ook te bestellen via KVK Dataservice.

Niet openbaar
Een deel van de UBO-gegevens , zoals geboorteplaats, geboortedag en woonadres, is niet openbaar. Alleen bevoegde autoriteiten - zoals het Openbaar Ministerie - mogen deze gegevens inzien. Zij gebruiken dit om onderzoek te doen naar het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering.

Afgeschermde persoonsgegevens van UBO's
Als een UBO minderjarig is of onder politiebescherming, curatele of bewindvoering staat, dan kunnen de persoonsgegevens afgeschermd worden. In het KVK uittreksel UBO-register staan dan alleen het belang en de omvang van het belang van deze UBO. Wwft-instellingen met een financiële taak en bevoegde autoriteiten kunnen de afgeschermde gegevens wel blijven inzien, ondanks de afscherming.

Bron: kvk.nl
Deel dit nieuwsbericht