Nieuws
Registratieplicht UBO-register

Registratieplicht UBO-register

Geplaatst op vrijdag 8 januari 2021      Leestijd: 3 minuten


Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun uiteindelijke eigenaren of de personen die de uiteindelijke zeggenschap in de onderneming hebben (de UBO oftewel de ‘ultimate beneficial owner’ / de ‘uiteindelijke belanghebbende’) in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels waarmee beoogd wordt financieel-economische criminaliteit, zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, tegen te gaan. Deze Europese regels moeten in alle Europese lidstaten zijn ingevoerd. het UBO-register in Nederland onderdeel gaat uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.


Wie is een UBO?

Bij een BV wordt bijvoorbeeld als UBO aangemerkt een persoon, met meer dan 25 procent van de aandelen en/ of de stemrechten in de onderneming heeft of de persoon die de feitelijke zeggenschap over de onderneming van de BV heeft. Met het UBO-register wordt transparant gemaakt wie de daadwerkelijk de zeggenschap heeft over juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht.
 

Voor welke rechtsvormen?

Registratieplicht geldt voor een BV, NV, VOF, Stichting, Maatschap, Coöperatie, Onderlinge Waarborgmaatschappij en een Vereniging. Niet opgave plichtig zijn o.a. eenmanszaken, verenigingen van eigenaars en rechtspersonen in oprichting.
 

Wat is openbaar en wat niet?

Een deel van de gegevens van de UBO wordt openbaar, dit is het openbare deel van het UBO-register. Het gaat dan om:
 • de voor- en achternaam;
 • de geboortemaand en -jaar;
 • de nationaliteit;
 • de woonstaat;
 • de aard en omvang van het economische belang van de UBO.

Bepaalde gegevens zijn niet openbaar maar slechts voor bevoegde autoriteiten en de financiële inlichtingen eenheid in te zien. Het gaat dan in het bijzonder om:
het BSN-nummer / het buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN);
 • de geboortedag;
 • de geboorteland en –plaats;
 • het woonadres;
 • het afschrift van geldig identiteitsdocument;
 • het afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economische belang blijkt.

In uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een onevenredig risico op kidnapping of geweld) kan een UBO verzoeken om de wel openbaar gemaakte gegevens af te laten schermen.
 

Melden van wijzigingen

Wwft-instellingen, zoals accountants en belastingadviseurs, krijgen de verplichting om relevante wijzigingen terug te melden aan het UBO-register. Om er voor te zorgen dat de UBO’s daadwerkelijk worden geregistreerd en dat relevante wijzigingen daadwerkelijk (door bijvoorbeeld de accountant of belastingadviseur) worden teruggemeld kunnen zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke maatregelen of sancties worden opgelegd.
Op grond van deze regels bent u als bestuurder/eigenaar van een bv gehouden er op toe te zien dat de informatie met betrekking tot de uiteindelijke belanghebbenden in deze bv toereikend, accuraat en actueel is.
 

Actie is noodzakelijk

Je kan een UBO nú al inschrijven bij KVK. Je ontvangt ook een brief van KvK met een uiterlijke datum waarop de inschrijving gereed moet zijn. Alleen de tekenbevoegde in de organisatie mag dat doen. Of jouw organisatie UBO’s moet inschrijven, hangt af van de rechtsvorm. Opgaveplichtige organisaties moeten minimaal 1 UBO in het UBO-register geregistreerd hebben. Startende organisaties schrijven de UBO's in als zij zich inschrijven in het Handelsregister van KVK, of bij de notaris.

Wat heeft de tekenbevoegde nodig bij het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van UBO's?
 • voornamen en achternaam
 • BSN (als de tekenbevoegde een BSN heeft)
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • DigiD
 • privérekening op naam van de tekenbevoegde, voor het doen van een 1 cent-betaling


Kom in actie

Kom in actie als je jouw BV nog niet hebt ingeschreven in het UBO-register.
Ga hiervoor naar: https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave/

Heb je vragen over het inschrijven in het UBO-register of heb je onze hulp nodig?
Neem dan contact met ons op.
Deel dit nieuwsbericht