Nieuws
TVL Q1 2022 gaat maandag 28 februari open

TVL Q1 2022 gaat maandag 28 februari open

Geplaatst op vrijdag 25 februari 2022      Leestijd: 2.5 minuut


Eindelijk is het zo ver:  TVL Q1 2022 gaat maandag 28 februari om 9.00 uur open. Let op: sluitingsdatum is 31 maart 2022 17.00 uur. Dit keer staat de regeling dus maar vierenhalve week open.
 

Wat is de TVL?

De TVL is een belastingvrije tegemoetkoming die je helpt bij het betalen van jouw zakelijke vaste lasten bij omzetverlies. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. De TVL is niet voor loonkosten, hiervoor kan je de NOW-regeling aanvragen. Als je TVL-subsidie krijgt, wordt deze niet meegerekend bij jouw belastbare winst. Je betaalt geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over de subsidie.
 

Wanneer komt je in aanmerking?

Belangrijke voorwaarden voor de TVL Q1 2022 zijn:
  • Jouw bedrijf heeft meer dan 30% omzetverlies in het 1e kwartaal van 2022 vergeleken met het 1e kwartaal van 2019 of 2020.
  • Jouw vaste lasten zijn minimaal € 1.500 per kwartaal.

Lees alle voorwaarden voor de TVL bij RVO.
 

Hoe kan je TVL aanvragen?

Je kunt de TVL Q1 2022 vanaf 28 februari om 9:00 uur aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling staat ruim 4 weken open en sluit op 31 maart om 17:00 uur.


Een goede voorbereiding…

Hoe beter een aanvraag is ingevuld, hoe sneller deze door het proces bij RVO gaat en hoe eerder je het geld op jouw rekening hebt staan. Is de aanvraag niet compleet ingevuld of missen er bijlagen? Dan vraagt de RVO je om aanvullende informatie. Dat kost tijd.

De afgelopen periodes moest de RVO aanvragen helaas afwijzen omdat er gegevens ontbraken. Vaak gaat de aanvrager in bezwaar en krijgt de RVO de gegevens later alsnog. Voorkom lang wachten en ergernis, en lever alle gegevens op tijd in. Dan kan je zo snel mogelijk jouw subsidie ontvangen.
 

Wat heb je nodig?

  • Identificatie: eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD (eigenaar of bestuurder van het bedrijf)
  • KVK-nummer van de onderneming
  • Contactgegevens
  • Het bankrekeningnummer van de onderneming
  • De verwachte omzet van januari tot en met maart 2022. Onder omzet vallen alle inkomsten zonder de btw, en vóór aftrek van kosten en vaste lasten
  •  Welke omzetgegevens nodig zijn voor de referentieperiode, hangt af van de datum waarop het bedrijf voor het eerst is ingeschreven in het Handelsregister van KVK
  • Soms zijn extra bijlagen nodig, zoals een derdenverklaring of accountantsproduct.
  • Grote onderneming? Dan horen ook een ‘Verklaring niet in financiële moeilijkheden’ en een ‘Overzicht van de tot de groep behorende ondernemingen’ bij de aanvraag (allebei onderdeel van het formulier)

Een toelichting op deze punten staat op de pagina Aanvraagproces. Bij de veelgestelde vragen staan ook tips over het indienen van een aanvraag.
 

Moet je de TVL terugbetalen?

Krijg je de TVL? En was jouw omzet hoger dan verwacht? Dan heb je mogelijk te veel geld ontvangen. Wat je te veel aan TVL hebt gekregen, moet je terugbetalen.
 

Vragen?

Je vindt op de website van de RVO veel informatie over TVL Q1 2022. Wil je toch meer informatie of heb je hulp nodig bij het aanvragen van de TVL? Neem contact op met ons kantoor. Ons team medewerkers staat op werkdagen van 08:30 tot 17:00 uur voor je klaar.
Deel dit nieuwsbericht