Nieuws
Corona-steunpakket voor ondernemers update

Corona-steunpakket voor ondernemers update

Geplaatst op maandag 21 februari 2022      Leestijd: 3.5 minuut


De overheid steunt bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Er is extra geld beschikbaar voor bedrijven die door de coronamaatregelen minder omzet hebben. Zoals de horeca, evenementen en detailhandel.
 

NOW-regeling

Heb je personeel en minimaal 20% minder omzet door de coronamaatregelen? Dan kan je de loonsubsidie NOW aanvragen. Hierdoor kunt je jouw personeel doorbetalen en medewerkers behouden. Voor het 1e kwartaal van 2022 kan je vanaf 14 februari 2022 de NOW 6 aanvragen. Lees meer over de NOW 6 op Rijksoverheid.nl.

Starters kunnen ook de NOW-regeling aanvragen.
 

Percentage vergoeding

Voor het 1e kwartaal van 2022 krijg je maximaal 90% van jouw omzetverlies vergoed. Dat was 80%.
 

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Ben je zelfstandig ondernemer en heb je financiële problemen? Dan kan je via jouw gemeente Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) komt niet terug. Wel zijn de voorwaarden voor de Bbz versoepeld vanwege de verlengde coronamaatregelen. Jouw gemeente doet onder meer geen vermogenstoets. Je komt hierdoor eerder in aanmerking voor Bbz. 

Check of je recht hebt op Bbz op Krijgikbbz.nl.
 

Tozo-lening terugbetalen

Moet je jouw Tozo-lening terugbetalen? Dan begin je vanaf 1 juli 2022 met aflossen. De looptijd van Tozo-leningen is 6 jaar. Deze 6 jaar bereken je vanaf de start van jouw lening. Over de maanden januari 2022 tot en met juni 2022 hoef je geen rente te betalen.
 

TVL-regeling 

Heb je minder omzet door de coronamaatregelen? Dan kan je mogelijk tegemoetkoming aanvragen voor jouw vaste lasten bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook als je niet eerder Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kreeg. Vaste lasten zijn bijvoorbeeld huur, verzekeringen en abonnementen. Het subsidiepercentage van de TVL is 100%.
 

TVL 4e kwartaal 2021 gesloten

Voor het 4e kwartaal van 2021 kon je tot 11 februari 2022 TVL aanvragen. 
 

TVL 1e kwartaal 2022

Wanneer je TVL voor het 1e kwartaal van 2022 kan aanvragen, is nog niet bekend. Het is ook nog niet bekend met welke periode RVO jouw omzet zal vergelijken.

Lees meer over de voorwaarden van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
 

Uitstel van betaling Belastingdienst opnieuw verlengd

Het bijzonder uitstel van betaling voor ondernemers is verlengd tot en met 31 maart 2022. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% geldt tot 1 juli 2022. Daarna gaat deze stap voor stap terug naar het oude niveau. Tot 4% op 1 januari 2024.

Lees meer over de verlengde coronamaatregelen van de Belastingdienst.
 

Subsidie voor geannuleerde evenementen

Kan jouw evenement door de maatregelen niet doorgaan? Dan kan je de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) aanvragen. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2022. 

Kan je geen TRSEC aanvragen? Het kabinet werkt aan een extra regeling, de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE). De ATE vergoedt 100% van jouw gemaakte kosten. Deze regeling is verlengd tot en met 30 september 2022.
 

Extra geld voor culturele instellingen

Er komen nieuwe compensatieregelingen voor theaters, (pop)podia en concertzalen die door de coronamaatregelen omzet hebben verloren. Het is nog niet bekend wanneer je de compensatie kan aanvragen.

De vergoeding in de regeling Fonds Podiumkunsten is verhoogd van 25% naar maximaal 55% van alle kaarten per voorstelling. Je kan daarnaast ook TVL aanvragen voor het 4e kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal 2022. Ook komt er meer geld voor cultuurleningen om producties te financieren.
 

Subsidie voor sportevenementen

Organiseer je sportevenementen? En mis je omzet doordat er minder publiek mag komen kijken? Dan kan je subsidie aanvragen voor (een deel van) de kosten. Ook is er geld beschikbaar voor de amateursport. De regelingen voor de sportsector zijn verlengd.
 

Landbouwregeling voor ongedekte vaste kosten

Voor landbouwbedrijven is de regeling Ongedekte Vaste Kosten (OVK) beschikbaar.
 

Voucherfonds voor reisorganisaties gesloten

Reisorganisaties konden tot eind 2021 gebruikmaken van het voucherfonds via Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).
 

Kredieten en leningen

De overheid heeft extra geld beschikbaar gesteld voor bestaande kredietregelingen. Deze corona-financieringsregelingen kan je ook in het 1e en 2e kwartaal van 2022 nog aanvragen:
  

Coronasteun terugbetalen

De regelingen Tozo, Tonk en NOW 1 tot en met 5 zijn gesloten (NOW 6 is open). Heb je gebruik gemaakt van deze regelingen en moet je terugbetalen? Lees meer over het wel of niet terugbetalen van coronasteun.


Bron: Ondernemersplein
Deel dit nieuwsbericht