Nieuws
Teruggaaf Inkomstenbelasting door middeling

Teruggaaf Inkomstenbelasting door middeling

Geplaatst op maandag 28 augustus 2017      Leestijd: 1 minuut


Hebt u een sterk wisselend inkomen uit werk en woning? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.
 

Voor middeling gelden de volgende voorwaarden:

  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
  • U kunt alleen middelen over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren (het 'middelingstijdvak').
  • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
  • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
  • U stuurt uw berekening van de middelingsteruggaaf mee met uw schriftelijke verzoek om middeling.
  • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan gaan wij er voor onze berekening vanuit dat uw inkomen uit werk en woning € 0 is.

Wilt u weten of u voor middeling in aanmerking komt en u dus teveel belasting heeft betaald? Neem contact op met ons kantoor.
Deel dit nieuwsbericht