Nieuws
Let op uiterste termijn deponeren jaarrekening

Let op uiterste termijn deponeren jaarrekening

Geplaatst op maandag 3 juni 2024      Leestijd: 2 minuten


Voor ieder boekjaar moet je als BV de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK). Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De aandeelhouders mogen het bestuur slechts vijf maanden uitstel geven. Let dus op de deponeertermijn.

De uiterste termijn voor de vaststelling hangt af van de rechtspersoon, maar in elk geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar moet de jaarrekening gedeponeerd zijn. Voor de BV - als de meest voorkomende rechtspersoon - gelden de volgende regels:
 
  • Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders.
  • De aandeelhouders verlenen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel in geval van bijzondere omstandigheden.
  • De aandeelhouders hebben vervolgens 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening.
  • De jaarrekening dient uiterlijk acht dagen na vaststelling bij de KvK te zijn gedeponeerd.
  • Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 augustus (5 maanden + 2 maanden + 8 dagen). Bij maximaal uitstel is dit 31 december (5 + 5 + 2 maanden).
 

Ondertekening van jaarrekening is soms gelijk aan vaststelling

Als alle aandeelhouders ook bestuurder of commissaris zijn, leidt ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. In dit geval vervallen de 2 maanden tijd voor vaststelling. Voor een BV betekent dit dat je deponeert binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan is de uiterste deponeerdatum dus 8 november (10 maanden + 8 dagen).
 

Niet op tijd deponeren van de jaarrekening is economisch delict

Het niet (op tijd) deponeren is strafbaar als economisch delict. Het Bureau Economische Handhaving van de Belastingdienst kan een proces-verbaal opmaken op basis waarvan het Openbaar Ministerie een geldboete kan opleggen of de zaak aanhangig kan maken bij de rechter. Als jouw organisatie onverhoopt failliet gaat en de jaarrekening is niet tijdig gedeponeerd, kan dit worden gezien als kennelijk onbehoorlijk bestuur. De bestuurders zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de rechtspersoon. De deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing. Het is wettelijk niet mogelijk om uitstel te verkrijgen voor het deponeren van de jaarrekening.
 

Hulp nodig?

Twijfel je over de regels die voor jouw bedrijf of rechtspersoon van toepassing zijn? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen je meer vertellen over de specifieke termijnen en voorwaarden in jouw situatie.

Bron: KvK
Deel dit nieuwsbericht