Nieuws
Hoog VPB-tarief naar 25,8%, renteaftrek verder beperkt

Hoog VPB-tarief naar 25,8%, renteaftrek verder beperkt

Geplaatst op maandag 15 november 2021      Leestijd: 2.5 minuut


Als financiële dekking voor extra plannen voor 2022 gaat het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) omhoog. Ook wordt de renteaftrek voor ondernemingen verder ingeperkt. Het kabinet heeft deze eerder aangekondigde maatregelen nu ook, via een zogeheten nota van wijziging, in de begroting verwerkt.

De plannen voor volgend jaar die het kabinet op Prinsjesdag bekend heeft gemaakt, zijn inmiddels in behandeling bij de Tweede Kamer. Volgens de planning zal de Tweede Kamer op 11 november stemmen over het Belastingplan 2022. Op 14 december staat dan de stemming in de Eerste Kamer op de rol. Vraag is nog wel hoe dat allemaal gaat lopen. Nu er ook schot lijkt te zitten in de vorming van een nieuw kabinet. Want een nieuwe regering zal ongetwijfeld ook graag plannen willen indienen voor volgend jaar.
 

Financiële dekking voor extra plannen 2022

In elk geval heeft het huidige demissionaire kabinet nu nota’s van wijziging ingediend bij het Belastingplan 2022. Aanleiding is een aangenomen motie waarin de Tweede Kamer het kabinet opdraagt om voor ruim € 2 miljard te versleutelen aan de begroting. Als financiële dekking daarvoor stelt het kabinet deze wijzigingen voor:
 
  • Het hoge VPB-tarief gaat in 2022 van 25% naar 25,8%. Dit levert de schatkist structureel € 498 miljoen per jaar op.
  • De renteaftrek in de VPB wordt verder beperkt (artikel). Nu is het zo dat een onderneming in de VPB geen rente meer mag aftrekken voor zover het saldo van betaalde en ontvangen rente hoger is dan € 1 miljoen of 30% van het bedrijfsresultaat (EBITDA). Die grens van 30% gaat naar 20% in 2022. Dit levert structureel € 735 miljoen op.
  • De algemene heffingskorting wordt met ingang van 1 januari 2022 met € 14 extra opgehoogd. Dit kost het Rijk jaarlijks € 116 miljoen.

Daarnaast gaat de verhuurderheffing voor woningcorporaties in 2022 verder omlaag en wil het kabinet nog enkele technische wijzigingen doorvoeren. Daarmee zijn de maatregelen nu ook vastgelegd in de voorgestelde begroting voor 2022. De kans is aanzienlijk dat de wijzigingen ook doorgaan. De Tweede Kamer staat vrijwel unaniem achter de ingrepen waar deze maatregelen de financiële dekking voor zijn.
 

Kabinet let op ‘fragmentatie’ bij ondernemingen

In de uitleg bij de nota van wijziging gaat het kabinet ook nog op een ontwikkeling die ‘fragmentatie’ heet. Door de grens voor de beperking van renteaftrek kan het voordelig zijn om een concern op te knippen om zo onder die grens te blijven. Iets soortgelijks speelt bij de tarieven in de VPB. Doordat er vanaf 2022 weer méér winst onder het lage tarief valt, kan het in sommige gevallen aantrekkelijker zijn om de fiscale eenheid voor de VPB op te breken. Het kabinet houdt ook rekening met een gedragseffect vanwege het beperken van de renteaftrek. Maar zij gaat ervan uit dat de fragmentatie pas in 2023 echt zijn beslag zal krijgen. Daarom is er voor 2022 nog een hogere opbrengst ingeboekt, van € 809 miljoen. In de jaren daarna is dat € 735 miljoen.
Het aanpakken van fragmentatie kan door het verlagen van de grens voor renteaftrek, of door anti-misbruikregels op te tuigen, schrijft het kabinet. Er worden op dit moment nog geen maatregelen genomen. Het kabinet zal de komende tijd wel bekijken ‘of er aanleiding is om wettelijke maatregelen te nemen die ongewenste fragmentatie bestrijden’.

Bron: rendement.nl
Deel dit nieuwsbericht