Nieuws
Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen

Aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen

Geplaatst op donderdag 17 december 2020      Leestijd: 2.5 minuut


Een bv of nv moet jaarlijks aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen. Dat doet u na afloop van het boekjaar van uw onderneming. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen.
 

Coronareserve in de vennootschapsbelasting

Verwacht u in 2020 een verlies vanwege de coronacrisis? Dan mag u dat verlies al in de aangifte 2019 verrekenen. Dat doet u door een fiscale coronareserve te vormen. Dat kan helpen om er voor te zorgen dat u voldoende geld in kas houdt. Op de pagina over belastingmaatregelen op belastingdienst.nl staat meer informatie bij 'Verliesverrekening met fiscale coronareserve'.
 

Controleer uw voorlopige aanslag

Aan het begin van het boekjaar ontvangt u een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting van de Belastingdienst. Het bedrag van deze aanslag is berekend op basis van gegevens van vorige jaren. Controleer uw voorlopige aanslag. Verwacht u een hogere of lagere belastbare winst dan op uw aanslag staat? Vraag dan een wijziging van uw voorlopige aanslag aan. Ook als u het niet eens bent met uw voorlopige aanslag vraagt u een wijziging aan. U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag. Tegen de definitieve aanslag kunt u wel bezwaar maken.
 

Doe aangifte vennootschapsbelasting

Is uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan moet u aangifte doen voor 1 juni van het volgende kalenderjaar. Voor gebroken en korte boekjaren gelden andere regels.

Ook als u geen voorlopige aanslag heeft ontvangen, moet u aangifte doen. Als u niet op tijd aangifte doet, kunt u een boete krijgen van de Belastingdienst.

U kunt op de volgende manieren aangifte doen:
 
  • via inloggen voor ondernemers.
  • met aangiftesoftware of administratiesoftware.
  • via een fiscaal dienstverlener.
 

Uitstel aanvragen

U kunt op 2 manieren uitstel aanvragen:
 
U krijgt binnen 3 weken een reactie van de Belastingdienst.

De standaardperiode van uitstel is 5 maanden. Wilt u langer uitstel? Geef dan uw redenen aan op het formulier.
 

Bezwaar maken tegen de definitieve aanslag

Bent u het niet eens met een definitieve aanslag of een navorderingsaanslag vennootschapsbelasting? Maak dan bezwaar.
 

Tip: schakel een adviseur in

Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunt u een adviseur inschakelen. Deze kan uw aangifte opstellen en indienen. U moet hem hiervoor machtigen.
 

Check de tarieven

Bekijk de tarieven voor de vennootschapsbelasting voor 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) gaat in 2019-2021 in drie jaarlijkse stappen omlaag.
 

Benut aftrekposten

Maak gebruik van aftrekposten en fiscale regelingen. U trekt dan een bedrag van de belastbare winst af. Hierdoor betaalt u minder belasting. Voorbeelden van aftrekposten zijn investeringsaftrek, zoals de KIA, EIA en MIA.
 

Wijzigingen vennootschapsbelasting 2020

Per 1 januari 2020 is de Wet vennootschapsbelasting op de volgende onderdelen gewijzigd:
  

Feiten en cijfers: hoeveel vennootschapsbelasting ontvangt de overheid?

De grafiek toont de totale ontvangen vennootschapsbelasting door de overheid, per kwartaal. Dit is meestal het hoogst in het 1e kwartaal en het laagst in het 3e kwartaal.Bron: Ondernemersplein
Deel dit nieuwsbericht