Identiteit
Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

Hoe maak ik een veilige kopie van mijn identiteitsbewijs

Geplaatst op vrijdag 14 september 2018      Leestijd: 1.5 minuut


Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Ook niet als een organisatie vraagt om een kopie voor het afsluiten van een huurcontract of telefoonabonnement. Laat u toch een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs maken? Maak dan een veilige kopie en dek uw burgerservicenummer (BSN) af.
 

Fraude met identiteitsgegevens

Bij identiteitsfraude maakt iemand anders dan uzelf gebruik van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Met uw naam, geboortedatum en burgerservicenummer kunnen fraudeurs een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft gekocht. Laat uw ID-kaart niet zomaar kopiëren. Voorkom identiteitsfraude met een kopie van uw legitimatiebewijs.


Veilige kopie identiteitsbewijs

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. In de praktijk vragen veel organisaties om een kopie. Vaak is registratie van het soort legitimatiebewijs en het documentnummer voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik van uw identiteitsgegevens voorkomen. Een veilige kopie van uw identiteitsbewijs maakt u zo:
  • Maak in de kopie uw burgerservicenummer onleesbaar, ook in de cijferreeks onderaan.
  • Schrijf in de kopie dat het een kopie is.
  • Schrijf in de kopie voor welke instantie of welk product de kopie is bedoeld.
  • Schrijf in de kopie de datum waarop u de kopie afgeeft.
 

De KopieID app

Met de KopieID app maakt u met uw smartphone een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt met deze app in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack, dan is het moeilijker om ermee te frauderen. U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Bron: rijksoverheid.nl
Deel dit nieuwsbericht