Nieuws
Grootste toename ondernemingen in Noord- en Zuid-Holland

Grootste toename ondernemingen in Noord- en Zuid-Holland

Geplaatst op vrijdag 23 februari 2018      Leestijd: 2.5 minuut


Het aantal bedrijven in de drie Randstad-provincies groeide in de afgelopen vijf jaar bovengemiddeld. In de rest van de provincies blijft de groei achter bij het gemiddelde. In Drenthe, Limburg, Friesland en Zeeland bleef de groei zelfs 5% achter. Het totaal aantal ondernemingen in Nederland is in 2017 met 4% toegenomen tot een record van 1.818.672 ondernemingen. In 2016 was de groei 3%. De grootste toename van het aantal ondernemingen is in Noord- en Zuid-Holland. Vooral in Drenthe, Limburg, Friesland en Zeeland blijft de groei van het aantal ondernemingen in de afgelopen vijf jaar achter. Dat staat in de KvK-Bedrijvendynamiek, jaaroverzicht 2017, dat de KvK heeft gepubliceerd.
 

Provincies

De grootste groei van het aantal ondernemingen tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 is te zien in de provincies Zuid-Holland (+5,2%) en Noord-Holland (+5,0%). In deze provincies zijn ook relatief de meeste ondernemingen gevestigd: beide 20,4% van het totaal aantal ondernemingen in Nederland. De groei van het aantal ondernemingen in 2017 is het geringst in de provincies Limburg (+2,8%), Drenthe (+2,9%) en Groningen (+2,9%).
Dit sluit aan bij het beeld van de laatste vijf jaar. Het aantal ondernemingen groeide in deze periode in heel Nederland gemiddeld met 21,5%. Drie provincies groeien sneller dan het landelijke gemiddelde Noord-Holland (4,7% sneller) en Zuid-Holland (2,5% sneller) en Utrecht (1,4% sneller). De andere provincies in Nederland groeien minder snel dan het gemiddelde. Gelderland (-0.3%) en Flevoland (-0.7%) liggen dicht bij het landelijke gemiddelde qua groei. De overige provincies groeien veel langzamer dan het landelijke gemiddelde: Groningen (-3.4%), Noord-Brabant (-3.6%), Drenthe(-5.0%), Limburg (-5.1%), Friesland  (-5.2%) en Zeeland (-5.4%).
 

Sectoren

Alle sectoren zijn in aantallen bedrijven gegroeid in 2017. Alleen de sectoren Financiële instellingen en Land- en tuinbouw bleven vrijwel gelijk in aantallen in 2017.

De sector Zakelijke diensten is met 486.814 ondernemingen op 1 januari 2018 veruit de grootste sector in het Handelsregister. Deze sector groeide in 2017 met 20.713 ondernemingen (+4,4%) in absolute zin het sterkste van alle sectoren. Binnen de sector Zakelijke diensten groeide de hoofdactiviteit Communicatie- en grafisch ontwerp met 23,0% relatief het hardst (van 11.426 op 1 januari 2017 naar 14.054 op 1 januari 2018).

De sector Bouw (186.656 ondernemingen per 1 januari 2018) groeide in aantallen bedrijven in 2017 met 5,1%. In de Bouw groeide de grootste hoofdactiviteit Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw met 6,0% tot 71.584 ondernemingen. De een na grootste hoofdactiviteit Bouwtimmeren groeide met 4,0% tot 18.462 ondernemingen per 1 januari 2018.

In 2017 groeide de sector Gezondheid van 149.540 ondernemingen op 1 januari 2017 naar 158.243 op 1 januari 2018 (+5,8%). De hoofdactiviteit Thuiszorg had in absolute zin de meeste starters in de zorg in 2017. Deze hoofdactiviteit groeide in 2017 in totaal met 12,4%, van 15.035 naar 16.896 ondernemingen. De hoofdactiviteit Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten is met 29,1% relatief de grootste groeier in het aantal ondernemingen in de sector Gezondheid. Dit is een toename van 1.186 ondernemingen op 1 januari 2017 naar 1.531 op 1 januari 2018.

De sector Energie, water en milieu kent in 2017 de grootste relatieve toename: van 6.272 ondernemingen op 1 januari 2017 naar 6.847 ondernemingen op 1 januari 2018 (+9,2%). De drie grootste hoofdactiviteiten binnen deze sector zijn: Sanering en overig afvalbeheer, Productie van elektriciteit door windenergie en Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen, en waterkracht.

De sector Overig is in 2017 met 9,1% gegroeid naar 89.430 ondernemingen op 1 januari 2018. De hoofdactiviteiten Studiebegeleiding, vorming en onderwijs niet elders genoemd is in deze sector in absolute zin het sterkste toegenomen van 15.959 ondernemingen op 1 januari 2017 naar 18.524 ondernemingen op 1 januari 2018 (een groei van 16,1%). De hoofdactiviteit Overig sport- en recreatieonderwijs is in 2017 met 15,9% gegroeid, van 15.557 ondernemingen naar 18.031 ondernemingen op 1 januari 2018.

Download Bedrijvendynamiek Jaaroverzicht 2017

Bron: kvk.nl
Deel dit nieuwsbericht