Nieuws
Fiscale voordelen voor ondernemers: tijd voor een heroverweging?

Fiscale voordelen voor ondernemers: tijd voor een heroverweging?

Geplaatst op donderdag 27 juni 2024      Leestijd: 2 minuten


Fiscale voordelen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, zijn bedoeld om ondernemerschap te stimuleren, meer werkgelegenheid te creëren en investeringen aan te jagen. Maar werken ze wel zoals bedoeld?

Een evaluatie van deze regelingen laat zien dat de overheid jaarlijks zo'n 3,5 miljard euro uitgeeft aan deze voordelen. Een flinke kostenpost dus. Toch lijken de regelingen niet het gewenste effect te hebben.
 

Welke fiscale regelingen zijn onderzocht?

De belangrijkste regelingen die zijn onderzocht, zijn onder andere:
  • Zelfstandigenaftrek: Ondernemers kunnen een vast bedrag van hun winst aftrekken. Voor 2024 is dit bedrag € 3.750.
  • Startersaftrek: Extra verhoging van de zelfstandigenaftrek voor nieuwe ondernemers, maximaal drie keer in de eerste vijf jaar.
  • Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid: Voor ondernemers die vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering starten.
  • Willekeurige afschrijving voor starters: Snellere afschrijving van investeringen om belasting te besparen.
  • Mkb-winstvrijstelling: Een algemene aftrekpost van 13,31% voor alle ondernemers.
  • Terbeschikkingstellingsvrijstelling (tbs-vrijstelling): Vrijstelling op inkomsten uit ter beschikking gestelde vermogensbestanddelen.
  • Stakingsaftrek: Eenmalige aftrek bij het beëindigen van de onderneming.
  • Meewerkaftrek: Aftrek voor ondernemers van wie de partner meewerkt.
 

Ondernemers voldoen zelden aan gestelde doelen 

Het oorspronkelijke doel van deze regelingen was niet zozeer het stimuleren van ondernemerschap, maar vooral het bevorderen van werkgelegenheid, investeringen en innovatie. Helaas laten de cijfers een ander beeld zien. Van 2010 tot 2021 is het percentage ondernemers dat aan minstens één van deze doelen voldoet zelfs gedaald, van 25% naar 15%.
 

Waarom werkt het niet?

De evaluatie toont aan dat de meeste regelingen slechts een zeer beperkt effect hebben. De zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling zijn grote, maar weinig gerichte regelingen. Hierdoor is het risico op verspilling van overheidsgeld groot. De stakingsaftrek en meewerkaftrek worden als verouderd en weinig effectief beoordeeld.
 

Hoe verder?

Zo’n 8% van de ondernemers zou stoppen als de zelfstandigenaftrek of mkb-winstvrijstelling verdwijnt, terwijl de meeste anderen gewoon doorgaan of overstappen naar een bv. Staatssecretaris Van Rij van Financiën laat verdere beslissingen over aan een nieuw kabinet.

Ondernemersorganisaties mkb-Nederland en VNO-NCW pleiten wel al voor een herziening van de regelingen. Zij vinden dat de regelingen goed hebben gewerkt om het ondernemerschap in Nederland aan te jagen, maar dat het nu tijd is voor een herziening, zodat mensen niet om onjuiste of fiscale redenen voor IB-ondernemerschap kiezen. De voordelen moeten daarom meer gericht zijn op het belonen van investeringen, innovatie en het creëren van werkgelegenheid.
 

Haal het maximale uit jouw onderneming

Het blijft nog even afwachten of en hoe regelingen omtrent de fiscale voordelen voor ondernemers veranderen. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Heb je vragen of wil je advies over jouw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat jij altijd het maximale uit jouw onderneming haalt.
Deel dit nieuwsbericht