Nieuws
Fiscale mogelijkheden

Fiscale mogelijkheden

Geplaatst op donderdag 3 december 2020      Leestijd: 2 minuten


Als ondernemer maak je zakelijke kosten. Deze kosten zijn meestal aftrekbaar van de winst en/of er zijn fiscale regelingen op toe te passen. 

Door slim gebruik te maken van aftrekposten en fiscale regelingen kun je je lasten verlagen. Op deze pagina lees je meer over aftrekbare kosten. Onderaan de pagina vind je een handige infographic.
 

Afschrijvingstermijn versnellen

Binnen je fiscale mogelijkheden (VAMIL, willekeurig afschrijving) kun je kosten van waardevermindering van een investering sneller ten laste van de winst brengen. Je haalt hiermee het fiscale voordeel naar voren en betaalt hierdoor in die jaren minder belasting. In latere jaren heb je minder of geen afschrijving meer waardoor je dan iets meer betaalt.
 

Auto privé of zakelijk

Rijd je met je auto zowel zakelijk als privé? Dan heb je de keuze om de auto op de zaak te zetten. De autokosten zijn dan zakelijke kosten. Voor het privégebruik wordt een precentage van de cataloguswaarde als inkomen aangemerkt. Zet je de auto niet op de zaak, dan mag je voor zakelijke kilometers een bedrag van 0,19 euro per zakelijke kilometer aftrekken van de winst. Ook voor de btw maak je een keuze tussen zakelijk of privé houden van de auto. Bekijk de keuzemogelijkheden.
 

Btw op onbetaalde facturen terugvorderen

Wanneer je een factuur stuurt aan je klant, moet je de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaal je klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan is de vordering (gedeeltelijk) oninbaar en heb je btw betaald die je niet ontvangen hebt.

Je kunt deze btw terugvragen. Het moet daarvoor wel zeker zijn dat de vordering (gedeeltelijk) oninbaar is. Bijvoorbeeld als de curator in een faillissement je meldt dat er geen betaling meer te verwachten is. Een vordering is in ieder geval oninbaar als er 1 jaar na de overeengekomen betaaldatum nog niet (volledig) is betaald.

Zodra de oninbaarheid vaststaat, verwerk je de terugvraag in de btw-aangifte van dat moment. Vul het in als negatieve omzet en negatieve btw bij vraag 1a of vraag 1b van de btw-aangifte.
 

Optimale benutting regelingen door signalering grensbedragen

Diverse fiscale regelingen kennen een drempelbedrag om de regeling te mogen toepassen. Zo kent de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek een drempel van € 2.300. Investeer je in dit jaar en volgend jaar, bekijk dan of je de drempel in beide jaren overstijgt. Zo niet dan kun je beter alle investeringen in één jaar doen. In 2018 mag je bij investeringen tussen de € 2.301 en € 56.642 bijvoorbeeld 28% van de investering als extra aftrek in mindering brengen op de winst.
 

Rechtsvormkeuze heroverwegen

Naast het aspect aansprakelijkheid is de fiscaliteit een belangrijke reden voor rechtsvormkeuze. Door de werking van- en wijzigingen in fiscale regelingen is het verstandig periodiek na te gaan of je niet in een te dure rechtsvorm onderneemt.


Bron: Ondernemersplein
Deel dit nieuwsbericht