Belastingplan
De tarieven op de ondernemerswinst gaan veranderen

De tarieven op de ondernemerswinst gaan veranderen

Geplaatst op vrijdag 21 september 2018      Leestijd: 2 minuten


Verlaging van het tarief vennootschapsbelasting en aanpassingen in de inkomstenbelasting. Hoe pakken die wijzigingen in het Belastingplan 2019 voor jou uit?
 

Onderneming in Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van een rechtspersoon, een bv of nv. Nu is het tarief 20% tot en met een winst van € 200.000 (schijf 1). Boven € 200.000 winst is het tarief 25% (schijf 2).
Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat de komende jaren in stapjes omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste schijf dan 19% en de tweede 24,30%. Vanaf 2020 dalen die tarieven respectievelijk naar 17,5% en 23,90%. En in 2021 naar 16% en 22,25%.

Als je onderneemt in een rechtspersoon is de kans groot dat je minimaal 5% van de aandelen bezit. Daarmee ben je directeur-grootaandeelhouder (DGA). En heb je ook een aanmerkelijk belang in de vennootschap. De winst die de vennootschap aan je uitkeert op basis van je aandelenbezit wordt belast. In box 2 van de inkomstenbelasting, winst uit aanmerkelijk belang. De voorgenomen verlaging in de vennootschapsbelasting herstelt het kabinet in de inkomstenbelasting met een tariefsverhoging in box 2. De belastingdruk voor verschillende ondernemingsvormen blijft zo in evenwicht. Het belastingtarief op winst uit je aandelen gaat stapsgewijs omhoog. Van 25% naar 26,25% in 2020. In 2021 gaat het tarief naar 26,90%.

Op het laatste moment kondigde het kabinet een fiscale maatregel aan. Voor de DGA met een schuld bij zijn eigen bv. Als je in een zogeheten rekening-courant geld opneemt van je eigen bv ontstaat er een schuld. Van de DGA aan de bv. Over de rekening-courantschuld boven de € 500.000 betaalt de DGA waarschijnlijk vanaf 2020 inkomstenbelasting in box 2. Deze maatregel is op dit moment nog niet verder uitgewerkt.
 

Onderneming in Inkomstenbelasting

Heb je een eenmanszaak of ben je vennoot in een vennootschap onder firma? Je winst uit onderneming wordt belast met inkomstenbelasting. Nu berekent een vierschijvenstelsel belasting over je ondernemerswinst. Dat verandert met de invoering van een tweeschijvenstelsel in 2021. In aanloop daar naartoe daalt het belastingtarief geleidelijk. In 2019 en 2020 betaal je
  • over je inkomen tot € 20.142 een tarief van 36,65%
  • over het meerdere inkomen tot € 34.404 een tarief van 38,10%
  • over het meerdere inkomen tot € 68.507 een tarief van 38,10%
  • over het meerdere inkomen boven € 68.507 een tarief van 51,75%.
Vanaf 2021 wordt de heffing van de inkomstenbelasting een stuk overzichtelijker. Voor inkomens onder de € 68.507 geldt het basistarief van 37,05%. Inkomens boven die grens vallen in het toptarief van 49,5%.

Ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek, maar ook de mkb-winstvrijstelling en je betaalde hypotheekrente worden vanaf 2021 nog alleen tegen het basistarief aftrekbaar. In de jaren 2019 en 2020 vindt een afbouw naar dit lagere tarief plaats.
 

Handige links

Veranderingen in de vennootschapsbelasting
Vereenvoudiging belastingstelsel


Bron: kvk
Deel dit nieuwsbericht