Handel over de grens

Export. Daar komt wel wat bij kijken
De totale uitvoerwaarde van goederen van Nederland naar EU-landen bedroeg in 2018 bijna 352 miljard euro. Waarmee maar weer is aangetoond dat we nog steeds een heel ondernemend landje zijn dat zich niet door grenzen laat beperken.

En we laten ons dus ook niet beperken door de lokale wet- en regelgeving, producteisen en administratieve zaken die daarbij komen kijken. Afhankelijk van de desbetreffende diensten, grondstoffen, halfproducten en producten die er jaarlijkse over de grens verkocht worden moet er aan een hoop voldaan worden.
 

Btw binnen EU

Lever je goederen aan klanten in andere EU-landen? Voor de berekening van btw maakt het uit of jouw klanten wel of geen btw-aangifte doen. De hoofdregels zijn:
  • Verkoop je goederen aan een klant die geen btw-aangifte doet, bijvoorbeeld een particulier? Dan breng je de btw in rekening die geldt in het land van jouw klant. Op deze regel bestaat een belangrijke uitzondering. Tot aan de drempelbedragen per land mag je Nederlandse btw in rekening brengen. Daarboven moet je het btw-tarief van het land in rekening brengen. De drempelbedragen vind je op de website van de Europese Commissie.
  • Verkoop je goederen aan een klant die btw-aangifte doet in een ander EU-land, bijvoorbeeld een ondernemer? En worden die goederen vervoerd naar een ander EU-land? Dan pas je het 0%-tarief toe. Jouw klant berekent de btw volgens het tarief dat in het andere EU-land geldt en betaalt deze in dat land. Voor jou als leverancier is dit een intracommunautaire levering. Voor jouw klant geldt dit als een intracommunautaire verwerving.

Wat moet je doen bij een intracommunautaire levering?
  • Je controleert het btw-identificatienummer van jouw klant
  • Voor de levering verstuur je een factuur met 0% btw.
  • Je geeft de levering in Nederland aan in jouw btw-aangifte.
  • Je geeft de levering op in jouw 'Opgaaf intracommunautaire prestaties'.
 

Btw buiten EU

Als je zakendoet buiten de EU, heb je te maken met de btw-regels in ons land en de regels in het andere land. Op de vraag waar je aan moet voldoen buiten de EU, hebben we geen eenduidig antwoord. Dat verschilt per land en je moet zelf nagaan aan welke regels je moet voldoen.

Export naar en import vanuit niet-EU-landen
Bij export van goederen naar niet-EU-landen breng je 0% btw in rekening. Bij import van goederen uit niet-EU-landen, moet je deze aangeven bij de Douane. Over die goederen betaal je onder andere invoerrechten en btw. Hoe je btw berekent als je zakendoet buiten de EU lees je bij Btw berekenen als je zakendoet buiten de EU.

Diensten naar en vanuit niet-EU-landen
Lever je diensten aan afnemers buiten de EU of neem je diensten af van leveranciers buiten de EU? Dan is het voor jou van belang om te weten of de dienst in Nederland of in het andere land belast is.
 

Volg het Brexitloket

De  Europese wetten en regels zijn ook voor het Verenigd Koninkrijk tot 31 oktober nog steeds van kracht. De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot afspraken over de Brexit te komen (no deal) is nog steeds aanwezig. Voor de laatste stand van zaken kun je terecht bij het Brexitloket.

Export: daar komt heel wat bij kijken. Gelukkig hoef je dat niet allemaal in je eentje uit te zoeken. Wij wijzen je graag de weg in dit woud van regelgeving en vergunningen. Ook al weten we op voorhand dat je je daar toch niet door zou laten beperken. We helpen je graag.