Nieuws
Nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU

Nieuwe btw-regels voor e-commerce in de EU

Geplaatst op vrijdag 28 mei 2021      Leestijd: 9.5 minuut


Als je met je webshop Europa wilt veroveren, krijg je met andere btw-regels te maken dan wanneer je alleen aan klanten in Nederland levert. Vanaf 1 juli 2021 gelden nieuwe btw-regels voor e-commerce. Er komt een lager drempelbedrag voor afstandsverkopen en een vernieuwde vereenvoudigde btw-aangifte via een éénloketsysteem zodat je niet in elk EU-land afzonderlijk btw moet afdragen.

In dit artikel staan de belangrijkste btw-regels uitgelegd voor Nederlandse bedrijven in de e-commerce, zoals webshops en platformen die leveren aan buitenlandse consumenten in de EU. Hieronder valt ook dropshipping.
 

Btw 2021: nieuwe regels per 1 juli

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce. De nieuwe regels gelden wanneer je met je Nederlandse webshop een jaaromzet van 10.000 euro of meer behaald met verkopen aan consumenten in EU-landen buiten Nederland. Wanneer je omzet in andere EU-landen onder de 10.000 euro per jaar blijft, dan mag je Nederlandse btw in rekening blijven brengen.

Met de nieuwe btw-richtlijn wil de Europese Commissie de btw-heffing moderniseren en vereenvoudigen, een ‘gelijk speelveld’ creëren voor ondernemers binnen en buiten de EU en btw-fraude op pakketten met een kleine waarde tegengaan. Uitvoering van het nieuwe wetsvoorstel heeft direct gevolgen voor je bedrijfsvoering door deze 3 wijzigingen:

1. Drempelbedragen verdwijnen
Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor intra-EU afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Er komt 1 gezamenlijk drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle intra-EU afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale diensten aan consumenten in de EU. Voor de tweede helft van 2021 geldt een drempelbedrag van 10.000 euro. De daaropvolgende jaren geldt een drempelbedrag van 10.000 euro per kalenderjaar.

Als je totaalbedrag aan buitenlandse verkopen in EU-landen jaarlijks onder de 10.000 euro blijft, mag je als Nederlandse webshop Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Met als randvoorwaarden dat het transport van de zending in Nederland begint en dat je een vestiging in een EU-land hebt.

Vanaf het moment dat je boven het drempelbedrag van 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening van het EU-land waar je klant gevestigd is. Dit geldt voor de factuur waarmee je het drempelbedrag overschrijdt. Wanneer je al voor 8.000 euro aan consumenten in andere EU-landen geleverd hebt en voor 3.000 euro aan een Franse consument moet factureren, dan is de factuur van 3.000 euro belast met Franse btw.

Je buitenlandse btw-aangifte kun je op 2 manieren regelen. Je doet een lokale btw-aangifte per afzonderlijk EU-land waarin je hebt verkocht. Of je meldt je bedrijf aan voor de 'Unieregeling' binnen het nieuwe éénloketsysteem van de Belastingdienst.

2. Btw-vrijstelling import tot 22 euro vervalt
Bij invoer van goederen in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze vrijstelling vervalt per 1 juli 2021. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Vanaf 1 juli 2021 is bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

Wanneer je producten van buiten de EU aan klanten verkoopt die geen btw-aangifte doen, dan moet je vanaf 1 juli 2021 de btw aangeven in het EU-land waar de goederen binnenkomen. Bijvoorbeeld wanneer je producten uit China via je webshop rechtstreeks vanuit China levert aan consumenten in België. Op deze levering moet je Belgische btw afdragen. Dit kan op een vereenvoudigde manier door het gebruik van de ‘Invoerregeling’ binnen het éénloketsysteem.

3. Platformen dragen btw af bij actieve rol
Een ondernemer is verantwoordelijk voor de btw-afdracht over producten die hij via een platform aan consumenten verkoopt. In de nieuwe btw-regels zijn de platformen verantwoordelijk voor deze btw-afdracht als het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol is meer dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld bestellingen en betalingen van producten faciliteren. Het platform ondersteunt aankoop en levering van producten aan particuliere klanten en is daardoor btw verschuldigd in het land waar de klant woont. Verder geldt dat:
 • Een leverancier via het platform goederen levert aan consumenten in de EU.
 • De waarde van de goederen maximaal 150 euro is.
 • De goederen worden ingevoerd in de EU.
Is de waarde van de zending boven de 150 euro dan is het platform ook btw verschuldigd wanneer zij de levering aan een consument door een niet in de EU gevestigde ondernemer faciliteert en de goederen van de ene EU-lidstaat naar een consument in een andere lidstaat gaan.

Wanneer je een platform runt en goederen rechtstreeks laat verzenden door professionele verkopers van buiten de EU naar klanten in andere EU-landen, onderzoek dan of je na invoering van de nieuwe regels met een grotere btw-verplichting en aansprakelijkheid te maken krijgt. Heb je hierbij hulp nodig? Neem contact met ons op.
 

Btw en KOR

Wanneer je van de kleineondernemersregeling (KOR) gebruikmaakt, heb je een jaarlijkse omzet van minder dan 20.000 euro. Door je deelname aan de KOR heb je btw-vrijstelling. Wanneer je met je webshop de drempel van 10.000 euro aan omzet in andere EU-lidstaten dan Nederland overschrijdt, word je btw-plichtig in de betreffende EU-lidstaten. Op dat moment gelden de btw-regels van de EU-lidstaat van je consument. De Nederlandse KOR is dan niet langer van toepassing.

Over deze omzet moet je lokaal aangifte doen. Je kunt je aanmelden voor de Unieregeling binnen het éénloketsysteem of je registreert je lokaal voor de btw en doet lokaal aangifte. Wanneer je bijvoorbeeld ook in het betreffende land inkoopt met lokale btw, kan dit voordeliger zijn. De betaalde btw kun je dan direct in je aangifte verrekenen. De omzet waarover je lokaal aangifte doet in een ander EU-land telt niet mee voor de KOR. Je kunt de KOR blijven toepassen totdat je een omzet van 20.000 euro in Nederland bereikt.

Als je jaarlijks met je buitenlandse omzet in de EU onder de 10.000 euro blijft en deze omzet samen met je Nederlandse omzet niet meer dan 20.000 euro is, mag je gewoon onder de KOR blijven werken. Je berekent dan geen btw en geeft ook geen btw aan.
 

Douanewetgeving e-commerce-zendingen

Naast de btw-regels verandert vanaf 1 juli 2021 ook de douanewetgeving voor e-commerce-zendingen. Voor alle zendingen met een waarde tot 150 euro wordt een elektronische aangifte ten invoer verplicht. Daarnaast komen er voor deze kleine zendingen 2 nieuwe regelingen bij die nog verder worden uitgewerkt op dit moment:
 
 1. Leveranciers die rechtstreeks goederen leveren vanuit landen buiten de EU kunnen onder voorwaarden gebruikmaken van de 'Invoerregeling' binnen het OSS-portal. Met deze Invoerregeling doet een leverancier maandelijks btw-aangifte in 1 EU-land. Deze regeling geldt alleen voor zendingen met een waarde tot 150 euro. In plaats van invoer-btw draagt de leverancier via het éénloketsysteem direct de btw af die van toepassing is in het land van bestemming. Wanneer je gebruikmaakt van de ‘Invoerregeling’ binnen het OSS krijg je hiervoor een ‘invoer one-stop-shop nummer’, een invoer OSS-nummer.
 • Voor bijvoorbeeld douane-agenten, vervoers- en postbedrijven komt een andere regeling als bedrijven de Invoerregeling niet gebruiken. De douane aan de EU-grens schat in dit geval de waarde van de goederenzending. Bedrijven innen de verschuldigde btw direct bij de consument. Maandelijks rapporteren zij de verschuldigde invoer-btw en dragen dit af via een elektronische aangifte. Dit geldt alleen bij zendingen met een waarde tot 150 euro.

De waarde tot 150 euro geldt per zending en is exclusief btw. Wanneer je per zending meerdere producten levert aan dezelfde consument, dan tel je de waarde van deze goederen bij elkaar op. Als de vracht- en verzekeringskosten apart op de factuur vermeld staan, zijn deze niet in de prijs inbegrepen. Je neemt deze kosten dan niet mee in de waardebepaling van de 150 euro.
 

Invoering nieuwe regels

Het éénloketsysteem, ofwel OSS, bestaat uit 3 vrijwillige regelingen:
 1. De ‘Unieregeling’ voor in de EU gevestigde bedrijven met ten minste 1 vestiging in een EU-land. Deze regeling geldt voor intra-EU afstandsverkopen en dienstverrichtingen.
 2. De ‘niet-Unieregeling’ voor buiten de EU gevestigde bedrijven zonder vestiging in de EU. Deze regeling geldt voor dienstverrichtingen.
 3. De ‘Invoerregeling’ voor afstandsverkopen van niet EU-goederen met een waarde van maximaal 150 euro.

De Belastingdienst ondersteunt het éénloketsysteem vanaf 1 juli 2021. Hiervoor heeft de organisatie een ‘ noodspoor’ ingericht. Dit betekent dat je bovengenoemde regelingen kunt gebruiken, waarbij enkele beperkingen gelden:
 • Gegevens worden deels handmatig verwerkt. Dit verhoogt de kans op fouten.
 • Aangiften en aanmeldingen hebben een langere doorlooptijd.
 • Handmatige verwerking kan onvolledige uitwisseling van informatie met andere EU-landen tot gevolg hebben. De Belastingdienst geeft aan dat eventuele vertragingen, veroorzaakt door het systeem, in de btw-afdracht naar het andere EU-land geen gevolgen hebben. Een vertraging levert je bijvoorbeeld geen boete vanuit het andere EU-land op.
 • Een aangifte via je softwarepakket, ook wel system-to-system genoemd, kan niet binnen het noodspoor.

Gebruik van het éénloketsysteem
 • Je aangifte en aanmelding voor de genoemde regelingen verloopt via Mijn Belastingdienst Zakelijk, tabblad EU-btw éénloketsysteem.
 • Voor je aanmelding en aangifte heb je eHerkenning, niveau 3 nodig. Wanneer je een eenmanszaak hebt, kun je DigiD gebruiken. Je meldt je apart voor iedere regeling aan. Bij iedere aanvraag voer je dezelfde NAW-gegevens in.
 • Aanmelden voor de Unieregeling en Invoerregeling kan vanaf 1 april 2021. Je kunt vervolgens vanaf 1 juli op ieder moment per direct in een van de regelingen stappen.
 • Wanneer je gebruikmaakt van de Invoerregeling verzorg je een maandelijkse aangifte binnen het systeem.
 • Bij het gebruikmaken van de Unieregeling doe je een kwartaalaangifte.
Naast je buitenlandse btw-aangifte doe je ook je ‘normale’ btw-aangifte voor je Nederlandse omzet. Afhankelijk van welke regeling je gebruikt, doe je meerdere btw-aangiftes die per tijdvak kunnen verschillen.

Aanvragen eHerkenning
Als je nog geen eHerkenning hebt voor je bedrijf, vraag deze dan op tijd aan. Wanneer je een eH3-inlogmiddel aanschaft voor je aanmelding voor het nieuwe OSS-portaal dan kun je mogelijk aanspraak maken op de ‘Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst’. Als je recht hebt op de regeling bedraagt de compensatie 24,20 euro inclusief btw per jaar.
 

Bereid je voor

Het nieuwe drempelbedrag van 10.000 euro is veel lager dan de huidige drempelbedragen per land. Hierdoor ben je eerder btw in een ander EU-land verschuldigd dan nu het geval is. De nieuwe ingangsregels hebben gevolgen voor je bedrijfsvoering. Bereid je nu alvast voor.
 • Breng in kaart in welke landen je klanten wonen, hoeveel omzet je in welk EU-land behaalt en welk btw-tarief van toepassing is. In de nieuwe regelgeving ben je zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het juiste tarief en de aangifte van de juiste bedragen binnen het éénloketsysteem.
 • EU-landen hanteren verschillende btw-tarieven. Dit heeft gevolgen voor je productprijs per land. Maak aanpassingen in je ERP-systeem voor een juiste administratie en facturatie.
 • Ga na hoe je de verschillende productprijzen in je webshop toont. Bij een bezoek aan je webshop wil je klant een juiste prijs inclusief btw zien. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de locatie of ingevoerde adresgegevens van je buitenlandse klant. Overleg met je boekhouder of leverancier van het systeem welke mogelijkheden je hiervoor hebt.
 • Denk na of je gebruikmaakt van een van de vrijwillige regelingen of kiest voor een lokale btw-registratie in de afzonderlijke EU-landen.
 • Zorg dat je voor 1 juli 2021 je registratie en systemen op orde hebt.

Op 20 april 2021 organiseerde de Belastingdienst het webinar btw e-commerce voor webshop ondernemers. Tijdens deze digitale bijeenkomst werden de wijzigingen, regelingen en gevolgen voor webshops besproken. Je kunt het webinar terugkijken.


Bron: KvK
Deel dit nieuwsbericht