Nieuws
Zo bereken je het wettelijk minimum uurloon voor 2024

Zo bereken je het wettelijk minimum uurloon voor 2024

Geplaatst op donderdag 20 juli 2023      Leestijd: 2 minuten


Vanaf 1 januari 2024 is het voor werkgevers verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder ten minste het wettelijk minimum uurloon te betalen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument opgesteld met betrekking tot het minimum uurloon en bevat veelgestelde vragen en voorbeeldberekeningen.
 

Einde aan ongelijk uurloon

Op dit moment werkt de ene werknemer 40 uur en de andere 36 uur per week voor hetzelfde minimum(maand)loon. Dit zorgt ervoor dat sommige sectoren een lager uurloon hebben dan andere sectoren. De invoering van een vast minimum uurloon maakt een einde aan deze ongelijkheid. De hoogte van het minimum uurloon vanaf 1 januari 2024 wordt bekendgemaakt in oktober 2023.
 

Formule voor het berekenen van het minimum uurloon

Er bestaat een handige formule voor het berekenen van het loon over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand of week), op basis van het minimum uurloon. De formule is als volgt: Loon in periode Y = aantal gewerkte uren in periode Y x wettelijk minimum uurloon. Dit uurloon wordt elk jaar geïndexeerd op 1 januari en 1 juli. Vanaf die data moeten werkgevers het loon berekenen op basis van het geldende tarief. 

Als werkgever moet je rekening houden met twee minimum uurlonen wanneer 1 januari of 1 juli niet samenvalt met de eerste dag van de periode waarover je loon berekend, namelijk het bedrag vóór en na de indexatie.
 

Vast bedrag per maand op basis van het minimum uurloon

Na 1 januari 2024 is het nog steeds mogelijk om een vast maandelijks bedrag af te spreken op basis van het geldende tarief, mits er sprake is van een vast overeengekomen arbeidsduur per week. Deze afspraak moet je schriftelijk vastleggen in een (collectieve) arbeidsovereenkomst. Dit geldt ook wanneer een werknemer per week gemiddeld een vast aantal uren werkt. Bijvoorbeeld 36 uur in de ene week en 40 uur in de andere week, wat neerkomt op een vast gemiddelde van 38 uur per week. Voor het berekenen van een vast maandelijks bedrag op basis van het minimum uurloon kun je de volgende formule gebruiken: Vast bedrag per maand = aantal arbeidsuren in het betreffende kalenderjaar / 12 x wettelijk minimum uurloon.

De invoering van het minimum uurloon per 2024 vereist in veel gevallen aanpassingen van afspraken in cao's en arbeidscontracten om te voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Heb je nog vragen naar aanleiding van dit blog of heb je hulp nodig met de aanpassingen? Neem dan gerust contact met ons op.
Deel dit nieuwsbericht