Nieuws
Zes maanden betaalpauze voor coronabelastingschuld

Zes maanden betaalpauze voor coronabelastingschuld

Geplaatst op maandag 17 oktober 2022      Leestijd: 1.5 minuut


De staatssecretaris van Financiën heeft de betaalpauze-mogelijkheid voor ondernemers met aflossingsproblemen van hun coronabelastingschulden verlengd van 3 maanden naar 6 maanden. Ondernemers krijgen hiermee wat meer lucht bij het aflossen van hun schulden.

Een groot aantal mkb-ondernemers hebben tijdens de coronacrisis gebruik gemaakt van het ‘’bijzonder uitstel van belastingbetaling’’. Een regeling die inmiddels al is beëindigd. Ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de regeling zijn per 1 oktober 2022 verplicht om te starten met aflossen. Zij krijgen hiervoor vijf jaar de tijd en mogen dit op kwartaal- of op maandelijkse basis doen. Eerder kregen zij ook de mogelijkheid om drie maanden betaalpauze aan te vragen. Dit is nu verlengd naar zes maanden.


Kamerbrief over verruiming betaalpauze coronabelastingschuld

De vraag naar meer ademruimte heeft tot een motie in de Tweede Kamer geleid, waar staatssecretaris Van Rij onlangs gehoor aan heeft gegeven. De betaalpauze-mogelijkheid voor ondernemers wordt hiermee verlengd van drie naar zes maanden. Om in aanmerking te komen voor de nieuwe regeling moeten ondernemers een motivatiebrief indienen waaruit duidelijk blijkt dat hij of zij problemen heeft met het aflossen van de schuld(en) aan de overheid. Aanvullend dient de ondernemer de reguliere betalingsverplichtingen (zoals btw en loonheffingen) vanaf 1 april 2022 te zijn nagekomen.


Belastingregeling coronabelastingschuld voor uitzonderlijke gevallen

In uitzonderlijke gevallen kunnen ondernemers zeven jaar de tijd krijgen in plaats van vijf. Mits de betreffende ondernemer aan een aantal strenge voorwaarden voldoet. Het betreft ondernemingen met een schuld van meer dan tienduizend euro.

Het kabinet erkent dat de nood bij sommige mkb-bedrijven hoog is en wil met deze verlenging ondernemingen die financieel gezond zijn en te maken hebben met tijdelijke aflossingsproblemen ondersteunen. Hieraan worden door het kabinet wel een aantal strenge voorwaarden gesteld. De volgende drie groepen komen niet in aanmerking voor de verlenging.
1.    Bedrijven die een beroep hebben gedaan op de belastinguitstel-regeling, terwijl ze financieel gezond zijn.
2.    Bedrijven die voorafgaand aan de jaren van de coronacrisis niet of nauwelijks winstgevend waren.
3.    Bedrijven met een openstaande (corona)belastingschuld onder de tienduizend euro.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Hou dan onze nieuwspagina in de gaten.
Deel dit nieuwsbericht