Nieuws
Zakelijke lening of financiering aanvragen

Zakelijke lening of financiering aanvragen

Geplaatst op vrijdag 3 september 2021      Leestijd: 9 minuten


U heeft geld nodig voor uw onderneming. Dan zijn er verschillende manieren om aan financiering te komen. U kunt een zakelijke lening aanvragen bij een bank. Maar bekijk ook de andere vormen van bedrijfsfinanciering, en subsidies en overheidsregelingen. In dit overzicht vindt u de verschillende soorten zakelijke financiering.
 

Corona steunmaatregelen

Heeft u financiële problemen als gevolg van het coronavirus? De overheid biedt een uitgebreid steunmaatregelenpakket. Op deze pagina leest u welke regels er voor bedrijven gelden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om noodsteun aan te vragen.
 

Verschillende soorten zakelijke financiering

Financiering voor uw bedrijf kunt u bijvoorbeeld regelen via een bank. Maar er zijn ook alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering mogelijk. Via de overheid kunt u soms in aanmerking komen voor een subsidie of andere regeling.
 

Hoe werkt financiering

Vaak is financiering een lening. U krijgt dan een bedrag en moet dat inclusief rente terugbetalen, binnen een afgesproken tijd. Soms is het een schenking. Meestal zijn daar voorwaarden bij. Neem die altijd goed door. De diverse vormen van financiering kunt u ook mixen. Dit wordt ook wel stapelfinanciering of de financieringsmix genoemd.
 

Neem uw eigen situatie als uitgangspunt

Als u geld nodig heeft, dan is het verstandig om eerst goed naar uw eigen situatie en plannen te kijken. Dan heeft u de meeste kans dat u het geld ook daadwerkelijk krijgt. Zoekt u bijvoorbeeld geld, omdat:
 
  • u een onderneming wilt starten
  • uw bedrijf groeit
  • u internationale ambities heeft
  • u een bedrijfsovername wilt doen
  • u wilt innoveren
  • het niet goed gaat met uw bedrijf
 

Let op hoge rentes en de voorwaarden

Gebruik de volgende tips als u een financieringsaanvraag voorbereidt:
 
  • Zorg dat uw administratie actueel is. Zo kan een financier uw aanvraag snel beoordelen. Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past bij uw financiële situatie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt na onderzoek voor hoge rentes. Stichting mkb Financiering heeft een keurmerk voor aangesloten financiers en financieringsadviseurs.
  • Vergelijk aanbiedingen van 3 financiers om een juiste keuze te maken.
  • Lees het kredietvoorstel goed door en let daarbij op de kleine lettertjes. Een helder contract, een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie helpen bij uw keuze. Een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie zorgen ervoor dat financiers zich aan de regels van een gedragscode moeten houden. De gedragscode verplicht ze duidelijk te zijn tijdens het financieringsproces.
 

Meer succes met uw financieringsaanvraag

Gebruik het stroomschema financiering om een passende financieringsvorm te selecteren. En bekijk de criteria van financiers voordat u een aanvraag indient. Pas eventueel vooraf uw bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven.


Geld lenen van een bank

Een van de meest klassieke opties is zakelijk geld lenen bij een bank. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld tussen de € 1.000 en € 5.000 rood staan op hun zakelijke bankrekening via een rekening-courantkrediet. Wilt u een grotere bedrijfslening, dan moet u kunnen aantonen dat u het geleende bedrag ook kunt terugbetalen. De soorten bankleningen zijn:
 

Banklening

Bij een zakelijke banklening leent u een bedrag bij de bank. U betaalt dit vervolgens gespreid terug over een afgesproken periode. U betaalt ook rente, waardoor u meer terugbetaalt dan u heeft geleend.
 

Bankgarantie

Een bankgarantie geeft uw zakenpartners en leveranciers de zekerheid dat u aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. De bank stelt zich daarvoor garant, door de tegenpartij het verschuldigde bedrag uit te keren, wanneer u uw financiële verplichting niet nakomt.
 

Zakelijke hypothecaire lening

Een zakelijke hypotheek is een bedrijfslening voor het kopen of verbouwen van een bedrijfspand. De looptijd van een bedrijfshypotheek is meestal tussen de 10 en 25 jaar. U betaalt iedere maand aflossing en rente.
 

Kredietverzekering

Met een kredietverzekering krijgt u meer zekerheid dat u ook betaald wordt, als u op rekening levert. Als uw klant bijvoorbeeld niet betaalt door een faillissement of surseance van betaling, dan betaalt uw bank of verzekeringsmaatschappij het geld aan u uit.
 

Leasing

Bij leasing financiert een bank of leasemaatschappij bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een auto of machines. Bij financial lease sluit u een zakelijke lening af. U betaalt het financieringsbedrag vervolgens in termijnen terug. Het product is van u en u loopt economisch risico. Bij operationele lease blijft de leasemaatschappij eigenaar. U kunt het vergelijken met huren.
 

Financiering uit eigen bedrijf

Voordat u naar externe financiering zoekt, is het verstandig te kijken naar mogelijkheden binnen uw eigen bedrijf. Denk hierbij aan het aanpassen van uw bedrijfsvoering of het verbeteren van uw debiteuren-, crediteuren- en voorraadbeheer.
 

Andere vormen van bedrijfsfinanciering

Er zijn alternatieve manieren om aan financiering te komen voor uw onderneming. Een bank is zeker niet de enige manier. De alternatieve soorten zakelijke financiering zijn:
 

Geld lenen bij familie en vrienden

Geld lenen bij familie en vrienden kan een uitkomst zijn. Maak wel altijd goede afspraken over het geleende bedrag en stel een contract op. U wilt voorkomen dat er ruzie over geld ontstaat.
 

Business Angels

Business Angels zijn particuliere investeerders of ondernemers die veelbelovende ondernemingen financieren. Zo’n investering is vaak een aandeleninvestering, soms een zakelijke lening, en bedraagt meestal tussen de € 50.000 en € 750.000.

Seed Business Angels fonds
Een Seed-fonds is een speciaal fonds van Business Angels, dat zich specifiek richt op bedrijfsfinanciering voor innovatieve starters. Een financieringsaanvraag doet u bij het fonds zelf. Dat kan vanaf ongeveer € 200.000 en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen. De gemiddelde Seed Business Angels fonds investering ligt tussen de € 1-3 miljoen.
 

mkb-krediet

Een mkb-krediet is een zakelijke lening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
 

Crowdfunding voor bedrijven

Crowdfunding is een alternatieve manier van financieren waarbij u geld kunt ophalen bij een groter publiek. Dit gebeurt meestal online via een platform. Dat is een website waar u uw idee kunt presenteren en bedrijfsfinanciering kunt ophalen. Het is zowel interessant voor een startend als een bestaand bedrijf.
 

Factoring en debiteurenfinanciering

Bij factoring en debiteurenfinanciering betaalt een bank of factoringmaatschappij (de factor) grotendeels de facturen die u verstuurt. U krijgt het bedrag van uw factuur direct van hen. En krijgt dus snel betaald. Daarna zal de factor ervoor zorgen dat uw klant hem betaalt.
 

Reverse factoring

Bij reverse factoring krijgt u een betaalgarantie van uw afnemer voor de door hem goedgekeurde facturen. Omdat zeker is dat hij gaat betalen, kan de factor uw factuur alvast voorschieten. Hierdoor krijgt u uw factuur binnen 5 tot 10 dagen betaald.
 

Online krediet via fintech

Met behulp van online technologie organiseert een fintech financier het financieringsproces. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling kunnen snel gaan. Denk bijvoorbeeld aan een online krediet, online werkkapitaal, matchingsplatforms, voorschotkrediet via een pinautomaat en een voorschotkrediet voor een webshop.
 

Private debt fonds

Een private debt fonds verstrekt achtergestelde leningen aan mkb-ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Om in aanmerking te komen, moet je winst maken, voldoende cashflow genereren en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Het gaat om een bedrag tussen 250.000 euro en 10 miljoen euro bestemd voor groei, innovatie, bedrijfsovername of herfinanciering.
 

Effectenbeurs

De effectenbeurs is een vorm van kapitaal, vooral bedoeld voor de grotere bedrijven. Op een effectenbeurs kunt u mogelijk effecten, zoals aandelen en obligaties, verhandelen. Naar de beurs gaan, is niet iets wat u zomaar even doet. Er zijn ook strenge voorwaarden aan verbonden.
 

NPEX (mkb-beurs)

De NPEX is een (effecten)beurs voor mkb-ondernemers. Het richt zich op bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal vanaf € 1 miljoen tot € 10 miljoen. Dit geld wordt gegenereerd doordat u aandelen of obligaties uitgeeft, die gekocht worden door beleggers.
 

Ketenfinanciering

Bij ketenfinanciering krijgen toeleveranciers een betaalgarantie van hun klant. Dit is een vorm van bedrijsfinanciering van producent tot afnemer en alle schakels ertussenin. Doordat uw leverancier zeker weet dat uw klant u gaat betalen, krijgt hij ook meer zekerheid.
 

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie zonder winstoogmerk, die zich richt op zakelijk geld lenen door ondernemers voor ondernemers. Leden van een kredietunie hebben een onderneming. De leden bepalen samen het beleid, kiezen het bestuur en zijn gezamenlijk eigenaar.
 

Microkrediet

Een microkrediet is zowel interessant voor een startend of een bestaand bedrijf. Het zijn zakelijke leningen tot € 50.000. Een microkrediet wordt ook wel microfinanciering genoemd. Soms kunt u naast het geld ook coaching krijgen.
 

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen leveren kapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden in deze bedrijven. Er zijn verschillen in budget per provincie. Kijk voor uw mogelijkheden en de manier waarop u zakelijk krediet kunt aanvragen bij uw provincie.
 

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds dat zich richt op risicovolle investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven. Meestal binnen een bepaalde branche of sector. Een bedrijsfinanciering aanvragen doet u bij het Venture Capital fonds. Dat kan vanaf ongeveer € 200.000 en vrijwel altijd tegen een percentage van aandelen.
 

Revenue-based financing

Met revenue-based financing betaalt u de investeerder als toekomstige rendement een percentage van uw omzet, in plaats van een aandeel. In de meeste gevallen ligt dit tussen de 2 en 5%. De investeringsovereenkomst geldt tot het overeengekomen maximum is bereikt, vaak van twee- tot driemaal het ingelegde bedrag. U verdient uw investering dus sneller terug dan met het ‘traditionele’ venture capital. Het voordeel voor u is vooral dat u geen equity (eigen vermogen) hoeft in te leveren. Bovendien: als de omzet even minder is, loopt ook de aflossingsverplichting terug. Revenue-based financing is interessant voor de start-up die de beginfase is ontgroeid.
 

Omgang met buitenlandse investeerders

Een ondernemer die een buitenlandse investeerder aantrekt moet altijd contact opnemen met de bank. Dit ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Als een onderneming bijvoorbeeld de eigendomsstructuur wijzigt vanwege een nieuwe buitenlandse investeerder, moet de bank daarover vooraf worden geïnformeerd. Door het Customer Due Diligence (CDD) beleid kan de bank vervolgens aangeven welke informatie zij nodig heeft. De ondernemer kan zelf een belangrijk deel van alle informatie verzamelen, maar zal daarnaast een deel moeten opvragen bij de beoogde investeerder. Dit om het hele proces zo goed mogelijk te laten verlopen.
 

Subsidies en regelingen van de overheid

Een subsidie of andere regeling van de overheid kan interessant zijn voor uw onderneming. Uw aanvraag moet vaak wel voldoen aan een aantal voorwaarden. U maakt meer kans als uw plannen aansluiten bij wat de overheid belangrijk vindt. Bijvoorbeeld als u een innovatief idee op de markt brengt, u internationaal wilt ondernemen, of als u plaats maakt voor mensen met een beperking in uw onderneming.
 

Europese subsidies

De Europese Unie (EU) verleent Europese subsidies aan projecten of organisaties die de belangen van de EU dienen of bijdragen aan de uitvoering van een programma of het beleid van de EU. De EU reserveert voor de lidstaten jaarlijks een bedrag van meer dan € 300 miljard.
 

Keuze

Er zijn dus verschillende soorten zakelijke financieringen. Uiteindelijk kiest u, de ondernemer, wat het beste is. Wij helpen u graag bij het maken van deze keuze.

Bron: Ondernemersplein
Deel dit nieuwsbericht