Nieuws
Wijzigingen personeelsregels vanaf 1 juli 2023

Wijzigingen personeelsregels vanaf 1 juli 2023

Geplaatst op woensdag 5 juli 2023      Leestijd: 2 minuten


Sinds 1 juli 2023 gelden er nieuwe wetten en regels voor ondernemers met personeel. De meest ingrijpende is de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen. De wet die voor grote veranderingen in het pensioenstelsel zorgt. Je leest het hieronder in een handig overzicht.
 

De belangrijkste wijzigingen vanaf 1 juli 2023: 

  • Om het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te maken, is de Wet toekomst pensioenen (WTP) geïntroduceerd. Met deze wet wordt elke pensioenregeling een premieregeling. De transitiefase is gestart op 1 juli dit jaar, waarin werknemers(verenigingen), werkgevers en pensioenuitvoerders aan de slag moeten. Sommige regels van de WTP hebben al direct invloed.
 
  • Het wettelijk minimumloon stijgt met 3,13% en bedraagt per 1 juli €1.995 bruto voor een fulltime werknemer van 21 jaar of ouder. Daarnaast stijgen de daglonen voor uitkeringen. Vanaf 1 januari 2024 geldt een wettelijk minimum uurloon.
 
  • Wettelijke vakantiedagen van 2022 vervallen per 1 juli 2023. Als werkgever ben je verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en de kans te geven om de vakantiedagen nog in te zetten.
 
  • Werkgevers en werknemers zijn verplicht om in het re-integratieplan hun visie te geven op het re-integratietraject. Het doel hiervan is meer betrokkenheid genereren bij het traject en het vergroten van de kans op een succesvolle re-integratie.
 
  • AOW-gerechtigde werknemers hebben voortaan recht op slechts zes weken loondoorbetaling bij ziekte. Deze zes weken gelden ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod tijdens ziekte en het recht op een Ziektewet-uitkering.
 
  • Er komen nieuwe regels voor mensen met een arbeidsbeperking als onderdeel van het 'breed offensief'. Deze regels hebben onder andere betrekking op de loonkostensubsidie.
 
  • In juli opent er opnieuw een aanvraagtijdvak voor STAP, de subsidieregeling die aan het einde van het jaar stopgezet zal worden. Het kabinet heeft nog enkele wijzigingen gepland voor het volgende tijdvak in september.
 
  • Als een grensarbeider tot 50% van de totale arbeidstijd thuiswerkt en minimaal 50% van de totale arbeidstijd in het werkland werkt, blijft de socialezekerheidswetgeving van het zogenoemde arbeidsland van toepassing. Deze afspraak is gemaakt tussen enkele lidstaten van de Europese Unie.
 

Sommige wijzigingen zijn uitgesteld

Sommige regels die oorspronkelijk op 1 juli 2023 zouden ingaan, zijn uitgesteld. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verplichting voor werkgevers om te rapporteren over de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van werknemers. Het wetsvoorstel dat het advies van de bedrijfsarts leidend zou maken bij de beoordeling van het re-integratieverslag is voorlopig van de baan. Ook is het voorstel voor de Wet werken waar je wilt nog even vooruit geschoven. De Eerste Kamer zal zich na de zomer buigen over deze nieuwe regels voor thuiswerken.

Meer weten over de wetswijzigingen die zijn ingegaan per 1 juli 2023? Voorkom verrassingen en laat je goed adviseren. Neem vrijblijvend contact met ons op, we helpen je graag.
Deel dit nieuwsbericht