Nieuws
Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Wet tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen

Geplaatst op dinsdag 11 juli 2017      Leestijd: 1.5 minuut


Per 1 juli 2017 is de wet in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen in werking getreden. Het doel van deze nieuwe wet is om door grote ondernemingen aan mkb-leveranciers opgelegde onredelijk lange betalingstermijnen tegen te gaan.

Wettelijke betalingstermijnen

De betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden zijn wettelijk vastgelegd. De betalingstermijn staat meestal in de algemene voorwaarden van de overeenkomst.

Huidige wetgeving

Sinds 16 maart 2013 is in Nederland de Europese Richtlijn ‘late betalingen’ van kracht. Op grond van deze richtlijn moet bij handelstransacties elke factuur binnen 30 dagen na ontvangst worden betaald, tenzij in de overeenkomst tussen partijen anders is afgesproken. Daarbij is een betalingstermijn van 60 dagen toegestaan. Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen mag echter alleen worden afgesproken indien beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen én deze langere betalingstermijn niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de schuldeiser.

Business-to-business (B2B) tot 1 juli 2017

Als u contractueel niets regelt, moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur.
In de overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Per 1 juli 2017

Straks kunnen grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeenkomen met midden- en kleinbedrijf en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Overeenkomsten met betaaltermijnen van langer dan 60 dagen worden nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Bestaande overeenkomsten

Voor bestaande overeenkomsten geldt een overgangsregeling van één jaar.

Voor wie?

Mkb-bedrijven en zzp’ers als leverancier of dienstverlener
Grote bedrijven als afnemer

Vragen?

Heeft u over het bovenstaande vragen of wilt u meer weten over betalingstermijnen neem dan contact met ons op.
Deel dit nieuwsbericht