Nieuws
Weer grote toename faillissementen: zo voorkom jij een crash

Weer grote toename faillissementen: zo voorkom jij een crash

Geplaatst op donderdag 11 april 2024      Leestijd: 3.5 minuut


Kredietverzekeraar Atradius verwacht een toename van 38% in faillissementen in 2024. In 2023 lag dit percentage nog hoger, namelijk op een toename van 48%. Het onzekere economische klimaat kan ook bij jouw bedrijf voor uitdagingen zorgen. In dit artikel duiken we daarom in op hoe deze enorme toename in faillissementen is ontstaan, wat jij kan doen om een faillissement te voorkomen en hoe je moet handelen als een faillissement niet meer te voorkomen is. 
 

Toename van faillissementen in 2024

Door overheidssteun bleven faillissementen tijdens de coronacrisis opvallend laag, maar na het opheffen van de maatregelen in het eerste kwartaal van 2022, in combinatie met hoge rentes en economische teruggang, ging het bergafwaarts bij veel bedrijven. In 2023 leidde dit tot 3.271 faillissementen en de verwachting voor 2024 is een verdere stijging naar ongeveer 4.500 faillissementen. In 2025 stabiliseert het aantal faillissementen zich waarschijnlijk, er wordt dan een toename van nog maar 3% verwacht.

Vooral Nederland, naast landen als Italië, Singapore, Portugal, Polen en de Verenigde Staten, ziet een forse stijging in faillissementen. Door aanhoudende hoge inflatie en een afkoelende wereldeconomie komt er extra druk op bedrijven die al kwetsbaar waren door de pandemie.
 

Hoe je een faillissement voorkomt

Het voorkomen van een faillissement start met het herkennen van de eerste tekenen van financiële problemen. Heeft jouw bedrijf moeite met het voldoen van financiële verplichtingen? Dan kun je verschillende stappen ondernemen:
 
 1. Surseance van betaling aanvragen
  Surseance van betaling aanvragen doe je via de rechtbank. Tijdens de zitting mogen jij en je schuldeisers uitleg geven over de situatie. Vervolgens stemmen je schuldeisers over het uitstel van betaling. Heb je genoeg stemmen voor? Dan hoef je je schulden tijdelijk niet te betalen en krijg je uitstel voor 1,5 jaar. Met dit tijdelijke uitstel kan jouw faillissement voorkomen worden!
   
 2. Schuldsanering aanvragen
  Is de aanvraag voor surseance van betaling afgewezen? Als de rechter je niet meteen failliet verklaart kun je nog een schuldregeling aanvragen. Probeer dit eerst via een minnelijk traject. Dit is een vrijwillige regeling waarbij je samen met je schuldeisers afspraken probeert te maken over terugbetaling. Mislukt het minnelijk traject? Dan ga je door naar de wettelijke schuldsanering (Wsnp). Als de rechter je toelaat tot de Wsnp, wordt een saneringsplan voor je opgesteld. Hierin staan afspraken en bedragen die je moet terugbetalen.
   
 3. WHOA - Afspraken maken met schuldeisers
  Je kunt ook gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet is in januari 2021 ingevoerd en geeft ondernemers de mogelijkheid een akkoord te sluiten met schuldeisers, zelfs zonder dat alle schuldeisers instemmen. Als twee derde van ten minste één klasse van schuldeisers instemt met jouw voorstel, dan kan je advocaat een homologatieverzoek indienen bij de rechtbank. Beslist de rechter na de zitting tot homologatie van het akkoord? Dan zijn alle schuldeisers gebonden aan het akkoord. 
 

Zo werkt een faillissement

Een faillissementsprocedure volgt verschillende stadia. Zodra het faillissement van je onderneming is ingediend, sta jij aan de zijlijn. De curator en de rechtbank nemen het roer over en maken alle beslissingen. De curator neemt jouw boekhouding en bezittingen nauwkeurig door. Tijdens een verificatievergadering evalueert deze jouw schuldenpositie en stelt een afbetalingsvoorstel voor aan je crediteuren. 

Stemmen je schuldeisers in? Dan moet de rechtbank de regeling nog goedkeuren, waarna het faillissement wordt opgeheven en je de afgesproken schulden afbetaalt. Gaan de schuldeisers niet akkoord of wijst de rechtbank het voorstel af? Dan wordt er een staat van insolventie verklaard en worden je activa verkocht om aan de schulden te voldoen. Of je ook persoonlijk failliet verklaard wordt, hangt af van de rechtsvorm van je bedrijf.
 

Doorstarten na faillissement

Een faillissement betekent niet per se het definitieve einde van je onderneming. Er bestaat de mogelijkheid tot een doorstart, een optie die je al voor de officiële faillietverklaring door de rechter kunt verkennen om zo snel mogelijk weer op gang te komen. 

Gedurende het faillissementsproces probeert de curator zoveel mogelijk van de schulden te voldoen. Kunnen niet alle schulden betaald worden? Dan blijven de resterende schulden staan. Schuldeisers houden de mogelijkheid om in de toekomst betaling te eisen, tenzij het faillissement wordt afgerond met een goedkeuring van een schuldregeling door de schuldeisers of een rechterlijke goedkeuring (homologatie). In dat geval mogen schuldeisers de restschuld niet meer opeisen.


Neem contact op
Wij staan voor je klaar om je te ondersteunen met deskundig advies en financiële begeleiding op maat. Neem gerust eens contact met ons op.


Deel dit nieuwsbericht