Nieuws
Vervallen van vakantiedagen na afloop van een jaar onwettig

Vervallen van vakantiedagen na afloop van een jaar onwettig

Geplaatst op donderdag 30 november 2017      Leestijd: 1.5 minuut


Een bepaling in de arbeidsovereenkomst die stelt dat (een deel van) de vakantiedagen aan het einde van het jaar van opbouw vervallen, is niet rechtsgeldig. Werkgevers met zo’n anti-oppotbeding nemen dus een risico.

Sommige werkgevers nemen in de contracten van hun werknemers een zogeheten anti-oppotbeding op. Dit beding regelt dat de vakantiedagen (voor een deel) direct na afloop van het jaar van opbouw vervallen. Als een werknemer die vakantiedagen niet in het jaar van opbouw opneemt, is hij ze dus kwijt. Op die manier kan de werkgever voorkomen dat er een verlofstuwmeer ontstaat. Op basis van de wet is dit anti-oppotbeding echter niet toegestaan.
 

Vakantiedagen kunnen niet vroegtijdig vervallen of verjaren

De vakantiewetgeving bepaalt dat wettelijke vakantiedagen niet eerder dan een half jaar na het kalenderjaar van opbouw vervallen. In de cao of arbeidsovereenkomst kan alleen in het voordeel van een werknemer van deze termijn van zes maanden worden afgeweken. Een kortere vervaltermijn is dus onwettig. Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Ook hierbij is het niet toegestaan om een kortere geldigheidsduur af te spreken. Wel mag de werkgever in overleg bovenwettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen.
 

Anti-oppotbeding mogelijk als personeel geen bezwaar maakt

Werknemers zullen niet zo snel een zaak beginnen over een anti-oppotbeding. Een werkgever kan er dan ook voor kiezen om het beding wel in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Dat voorkomt het ophopen van vakantiedagen. Maar als werknemers er wel een punt van maken, staat de werkgever juridisch gezien niet sterk. Er zijn ook andere manieren om een verlofstuwmeer te voorkomen. Naast het wegnemen van belemmeringen om vakantie op te nemen, kan de werkgever bijvoorbeeld verplichte vrije dagen aanwijzen en bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen of laten overdragen.

Meer informatie: neem contact op met ons kantoor.

Bron: Rendement
Deel dit nieuwsbericht