Nieuws

Veranderingen voor particulieren in 2013

Geplaatst op woensdag 28 november 2012      Leestijd: 2 minuten


De Belastingdienst heeft een overzicht gepubliceerd wat er verandert voor particulieren in 2013. Een aantal voorgenomen veranderingen moeten nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.

Aftrek hypotheekrente

De regeling voor renteaftrek bij nieuwe leningen voor de eigen woning verandert per 1 januari 2013. Het recht op hypotheekrenteaftrek geldt alleen nog voor een (hypothecaire) lening die u aflost in maximaal 30 jaar, en ten minste annuïtair (maandelijks een vast bedrag). Hebt u na het verkopen van uw huis een restschuld? Dan kunt u voor die lening de kosten en de rente maximaal 5 jaar aftrekken.

Scholingsuitgaven

De aftrek van scholingsuitgaven (studiekosten) wordt beperkt tot de verplichte en noodzakelijke kosten van de opleiding. Ook is het drempelbedrag verlaagd van € 500 naar € 250. De berekening van aftrekbare studiekosten voor studenten met studiefinanciering wordt eenvoudiger.

Ziektekosten

Een aantal uitgaven voor ziektekosten is in 2013 uitgesloten van de aftrek voor specifieke zorgkosten. Denk aan kosten voor fertiliteitbehandelingen, bepaalde hulpmiddelen voor de mobiliteit en bepaalde eigen bijdragen.

AOW Leeftijd

De aow-leeftijd gaat op 1 januari 2013 met 1 maand omhoog. Dit heeft fiscale gevolgen voor bijvoorbeeld uw heffingskortingen en uw inkomensvoorzieningen. Meer hierover leest u op checkuwaowleeftijd.nl.

Woon-werkverkeer (forensentaks)

Het plan om de aftrek voor woon- werkverkeer af te schaffen, en de vergoeding hiervoor te belasten, gaat niet door.

Doorwerkbonus

De huidige doorwerkbonus voor mensen die 61 jaar of ouder zijn, vervalt. Er komt wel een ‘werkbonus’ voor mensen met een laag inkomen uit werk (tussen € 17.000 en € 33.000), lopend van uw 60e tot uw 64e.

Levensloopregeling en vitaliteitssparen

Vanaf 1 januari 2013 zou de vitaliteitsspaarregeling worden ingevoerd in plaats van de levensloopregeling. In november 2012 is besloten dat vitaliteitssparen niet wordt ingevoerd.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zwv)

Vanaf 2013 houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie geen inkomensafhankelijke bijdrage Zwv meer in. Maar hij betaalt deze bijdrage in de meeste gevallen rechtstreeks aan de Belastingdienst via een werkgeversheffing. U ontvangt daarom geen vergoeding meer voor de ingehouden bijdrage Zvw.

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM)

Voor nieuwe personenauto’s wordt alleen nog BPM berekend over de CO2-uitstoot.

Heffingskortingen

Een van de wijzigingen in de heffingskortingen is het vervallen van de heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen, en voor durfkapitaal en culturele beleggingen.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

In de loop van 2013 komt er een programma waarmee u online een VAR kunt aanvragen. Vanaf 1 januari 2014 wordt de VAR niet meer automatisch verstrekt.

Accijns en verbruiksbelastingen

De accijns op alcohol en tabak gaat omhoog. De verbruiksbelasting op pruim- en snuiftabak verdwijnt.

Heffingsrente wordt belastingrente

Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente gewijzigd in belastingrente. Deze rente wordt vanaf 2013 berekend vanaf 1 juli in plaats van 1 januari. Bijvoorbeeld over het belastingjaar 2012 rekent de Belastingdienst rente vanaf 1 juli 2013.

Bron: Elsevier FiscaalDeel dit nieuwsbericht