Nieuws
Vanaf 2023 dalen de werkgeverslasten bij lonen tot €5.165

Vanaf 2023 dalen de werkgeverslasten bij lonen tot €5.165

Geplaatst op donderdag 5 januari 2023      Leestijd: 1.5 minuut


In 2023 zijn de werkgeverslasten lager door de aanpassingen van de tarieven voor sociale lasten. Dit geldt voor werknemers met een bruto maandloon tot €5.165. Wanneer het loon van de werknemer boven dit bedrag zit is dit nadeliger voor de werkgever. Dit blijkt uit recente berekeningen van het ADP.
 

Minder aan premies werknemersverzekeringen betalen in 2023

De werkgeverslasten pakken dit jaar anders uit door de tariefwijzigingen voor sociale lasten. Deze lasten zijn afhankelijk van de hoogte van het brutosalaris. Ontvangt een werknemer per maand een brutoloon tot €5.165, dan betalen werkgevers in 2023 minder aan premies werknemersverzekeringen.
 

Waar zijn de premies werknemersverzekeringen afhankelijk van?

De premies werknemersverzekeringen zijn afhankelijk van:
  • de grootte van de loonsom (voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds); 
  • het soort arbeidscontract  (voor het Werkloosheidsfonds); 
  • het aantal gevallen in de Regeling Werkhervattingen Gedeeltelijkarbeidsgeschikten (WGA); 
  • de Ziektewet (ZW) dat wordt toegerekend aan de werkgever (voor de werkhervattingskas).
 

Meer werkgeverslasten bij een hoger brutoloon

Is het bruto maandloon hoger dan €5.165, dan is dit relatief nadelig voor de werkgever. Voor een werknemer die bijvoorbeeld €5.165 bruto per maand ontvangt, moet een werkgever €41,96 per maand meer afstaan aan sociale lasten. Bij een brutoloon van €5.750 loopt dit bedrag op tot €100,09 per maand. Dit komt uit de jaarlijkse werkgeverslasten berekeningen van de HR- en salarisdienstverlener ADP.
 

In 2023 houden werknemers meer over op hun loonstrook

Wat we ook zien in de berekeningen van het ADP, is dat het nettoloon van de werknemer stijgt. Per 2023 krijgt een werknemer met een modaal brutosalaris van €3.086 er €91 per maand bij op zijn of haar salaris. Het nettoloon stijgt voornamelijk door de hogere arbeidskorting. Per maand gaan werknemers er met €87 op hun brutosalaris op vooruit. Kijken we naar werknemers met twee keer een modaal salaris, dan komen zij uit op een stijging van €98. Daarnaast is per 1 januari 2023 het wettelijke minimumloon verhoogd met 10,15%. Deze stijging staat buiten de gebruikelijke indexatie per 2023. 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste fiscale nieuws? Check onze nieuwspagina en volg ons op LinkedIn.
Deel dit nieuwsbericht