Nieuws
Stichtingen krijgen publicatieplicht balans en staat van baten en lasten

Stichtingen krijgen publicatieplicht balans en staat van baten en lasten

Geplaatst op dinsdag 22 september 2015      Leestijd: 1 minuut


Het bestuur van een stichting krijgt publicatieplicht en wordt hierdoor verplicht de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast moet het bestuur ontvangen giften vermelden. Ook moet het bestuur de balans en de staat van baten en lasten ondertekenen.

Het bestuur van een stichting is al verplicht een interne administratie te voeren en binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op papier te stellen.
 

Voor wie?

Stichtingen (behalve stichtingen die de jaarrekening al deponeren bij het Handelsregister en pensioenfondsen)
 

Wanneer?

Het wetsvoorstel is in voorbereiding. De wijziging gaat naar verwachting in per 1 januari 2016.
 

Let op:

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regelingén publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.Deel dit nieuwsbericht