Nieuws
Schenkbelasting 2015

Schenkbelasting 2015

Geplaatst op vrijdag 26 februari 2016      Leestijd: 1 minuut


In principe moet de ontvanger van een schenking een aangifte schenkbelasting indienen. Deze aangifte over 2015 moet vóór 1 maart 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.

Bij een schenking is het belangrijk dat er aan drie voorwaarden wordt voldaan: verarming, verrijking en vrijgevigheid. Is dit het geval, dan moet de verkrijger schenkbelasting betalen. De schenker kan er echter ook voor kiezen om de schenkbelasting ook te betalen voor de verkrijger. In beide gevallen geldt dat de aangifte schenkbelasting voor 2015 uiterlijk 1 maart bij de fiscus binnen moet zijn.

Indienen van aangifte schenkbelasting

De schenker of verkrijger hoeft echter niet altijd een aangifte schenkbelasting in te dienen. De aangifte kan achterwege blijven als de schenking minder bedraagt dan de vrijstelling die voor die persoon geldt. Het indienen van een aangifte is wel nodig als het bedrag van de schenking boven de vrijstelling uitkomt. Op de website van de Belastingdienst kunt u het formulier ‘Aangifte schenkbelasting 2016’ vinden voor het indienen van de aangifte. De aangifte moet vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de schenking worden ingediend. Mocht dat niet lukken, dan kunt u bij de Belastingdienst nog schriftelijk uitstel aanvragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Deel dit nieuwsbericht