Nieuws
Prinsjesdag: wat verandert er in 2024

Prinsjesdag: wat verandert er in 2024

Geplaatst op donderdag 21 september 2023      Leestijd: 3 minuten


Afgelopen dinsdag, tijdens de Troonrede op Prinsjesdag, maakte het demissionaire kabinet de plannen voor 2024 bekend. Ben je benieuwd wat er verandert voor jou als ondernemer? We zetten de belangrijkste wetswijzigingen op fiscaal gebied voor je op een rij. 
 
  • Verhoogde tarieven voor de inkomstenbelasting
Vanaf volgend jaar betalen belastingbetalers iets meer inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Het laagste tarief stijgt van 36,93% naar 36,97%, en het inkomen waarover dit tarief geldt, gaat ook omhoog. Volgens het Belastingplan 2024 betekent dit een verhoging van €73.031 naar €75.624. Voor inkomens boven deze grens blijft een inkomstenbelastingtarief van 49,50% gelden.
 
  • Verlaging mkb-winstvrijstelling naar 12,7%
Een ondernemer die onder de inkomstenbelasting valt, heeft recht op de mkb-winstvrijstelling. Hierbij is het niet nodig om te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur, zoals vereist is voor bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de stakingsaftrek. Momenteel bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14% van de winst uit de onderneming, maar dit percentage daalt naar 12,7%.
 
  • Daling van werkgeversheffing ZVW 
Tijdens de Troonrede verkondigde koning Willem-Alexander een meer voordelige Zorgverzekeringswet (ZVW) voor werkgevers. De werkgeversheffing voor de ZVW daalt namelijk van 6,68% naar 6,57%. De werknemersbijdrage is verlaagd, van 5,43% naar 5,32% van het bijdrageloon. Zowel voor de werkgeversheffing als de werknemersbijdrage geldt een maximumbijdrageloon. In het Belastingplan staat een verhoging van het maximumbijdrageloon naar €71.624.
 
  • Box 2 krijgt nieuw toptarief van 31%
Vanaf volgend jaar zijn er definitief twee tarieven van kracht. De Prinsjesdagstukken bevestigen deze eerder aangekondigde veranderingen en er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de eerdere aankondigingen. Het Belastingplan schetst een verlaging in het tarief van 26,9% naar 24,5% voor inkomens tot €67.000. Boven deze inkomensgrens geldt een nieuw toptarief van 31%.
 
  • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding
Vanaf 2024 is het voor ondernemers mogelijk om een hogere onbelaste reiskostenvergoeding te ontvangen. Volgens de regels van de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever een belastingvrije vergoeding verstrekken voor zowel zakelijke als woon-werkkilometers die de werknemer aflegt. Deze maximale vergoeding was lange tijd €0,19 per kilometer, maar steeg op 1 januari 2023 naar €0,21 per kilometer. In 2024 stijgt deze maximale vergoeding verder naar €0,23 per kilometer.
 
  • Stevige loonsverhogingen verwacht in 2024
Ook voor volgend jaar verwachten we nog steeds aanzienlijke loonsverhogingen. Dit jaar hebben veel sectoren aanzienlijke loonstijgingen doorgemaakt, en we kunnen in 2024 ook nog steeds aanzienlijke verhogingen verwachten, zij het in iets gematigder mate dan in 2023, deels vanwege een lagere inflatie. Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt dat de cao-lonen in 2023 gemiddeld met 5,8% zullen stijgen en in 2024 met 5,6%.
 
  • Wijziging in de hoogte van de vrije ruimte WKR
Het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) werd voor 2023 verhoogd naar 3%. We verwachten dat deze tijdelijke verhoging wordt teruggedraaid. Met ingang van 1 januari 2024 is de vrije ruimte 1,92% over de eerste €400.000 van de fiscale loonsom. 
 
  • Afschrijving voor gebouwen in de IB beperkt tot de WOZ-waarde
Het kabinet zal het verschil tussen de afschrijvingsbeperking voor gebouwen in de inkomstenbelasting (IB) en de vennootschapsbelasting (VPB) opheffen. Dit betekent dat van alle gebouwen die dienen als bedrijfsmiddel, de afschrijving beperkt is tot maximaal de WOZ-waarde. Het maakt daarbij niet uit of ze in eigen gebruik zijn of voor beleggingsdoeleinden dienen. 
 
  • Een deel van het vrijgekomen STAP-budget gaat naar de SLIM-regeling
De Miljoenennota meldt dat een bedrag van €73,5 miljoen uit het beschikbare STAP-budget wordt gebruikt om het budget voor de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) te verhogen.

Net als op Prinsjesdag kijken we bij Blokland & Duin ook graag vooruit. Hulp nodig bij je financiële administratie? We kijken graag met je mee. We zijn geïnteresseerd in het verhaal achter de cijfers: zo plannen we de financiële kant van je doelstellingen en geven we advies op maat. We nodigen je graag uit voor een kennismaking bij ons op kantoor.
Deel dit nieuwsbericht