Nieuws
Prinsjesdag 2023: Dit kun je verwachten

Prinsjesdag 2023: Dit kun je verwachten

Geplaatst op donderdag 24 augustus 2023      Leestijd: 3.5 minuut


Prinsjesdag 2023 staat voor de deur. Op 19 september spreekt onze koning de Troonrede uit en wordt duidelijk welke maatregelen de regering vanaf 2024 neemt. Ook op fiscaal gebied worden nieuwe maatregelen verwacht. Wat je kunt verwachten vertellen we je graag.
 

Voorlopige maatregelen Prinsjesdag 2023 

De wijzigingen in het Belastingplan voor 2024 zijn aangekondigd voordat het kabinet demissionair werd, dus er bestaat een mogelijkheid dat sommige wijzigingen (nog) niet ingaan. Hou wel rekening met veranderingen die al in het Belastingplan 2023 waren opgenomen, zoals de invoering van een progressief box 2-tarief en verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek. Een overzicht van de verwachte fiscale maatregelen die op Prinsjesdag bekendgemaakt worden:
 
  • Aanpassing Energie-investeringsaftrek (EIA)
De EIA is een fiscale aftrekregeling die bedoeld is om ondernemers te stimuleren om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Vanaf 2024 wordt het fiscale voordeel van de energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd. Daarnaast wordt ook het plafond van het maximale investeringsbedrag lager. 
 
  • Afschaffing van betalingskorting voor inkomstenbelasting
Betalingskorting is een voordeel dat bedrijven soms geven bij een snelle betaling van een factuur. Deze korting bereken je over het bruto bedrag, zodat over de korting zelf toch btw moet worden betaald. Deze korting wordt afgeschaft.
 
  • Aanpassingen in regels voor bedrijfsopvolging (BOR en DSR)
Er volgt een aanpassing in de vrijstelling voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR): Vanaf 2024 kun je tot € 1.500.000 (nu € 1.205.871) van het eigendom van je bedrijf overdragen zonder belasting te betalen. Als het eigendom daarboven zit, hoef je alleen over 70% (nu 83%) belasting te betalen. De regel dat 5% van het eigendom van een bv als bedrijfseigendom wordt gezien, verdwijnt. Als je spullen aan anderen verhuurt, worden die nu gezien als beleggingen. En dingen die je als ondernemer voor zowel zakelijke als persoonlijke dingen gebruikt, tellen alleen voor de belastingvoordelen als je ze echt voor je bedrijf gebruikt.
 
  • Toegang tot BOR of DSR beperkt
Ook wordt de toegang tot de BOR (bedrijfsopvolgingsregeling) of DSR (doorschuifregeling) beperkt tot reguliere aandelen als je minstens 5% van het bedrijf bezit. Een uitzondering hierop zijn de aandelen die vanwege bedrijfsopvolging zijn uitgegeven en met behoud van de huidige verwateringsregeling.
 
  • Versoepeling bezitseis en voortzettingseis
De bezits- en voortzettingseis voor bedrijfsoverdracht (BOR) wordt versoepeld. Daarnaast komt per 2025 de eis te vervallen dat een werknemer die het bedrijf overneemt, minimaal 36 maanden in de onderneming moet hebben gewerkt. Per 2025 geldt dat een bedrijfsopvolger minimaal 21 jaar moet zijn voor de BOR en DSR, maar alleen bij schenking. 
 
  • Verandering doorschuifregeling bij ontbinding
De regel waarmee je belastingen kunt doorschuiven bij het beëindigen van een bedrijf (doorschuifregeling bij ontbinding), verandert. Hierbij gaat het om een correctie van de verliezen door het tariefverschil in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting bij een terugkeer van de bv naar de IB-onderneming. Deze verandering geldt ook met terugwerkende kracht.
 
  • Aanpassingen in de Wet excessief lenen (V&A)
In de Wet excessief lenen (V&A) worden aanpassingen opgenomen. Deze wet houdt in dat de DGA (directeur-grootaandeelhouder) die te veel heeft geleend bij de eigen bv, hierover belasting betaalt. De aanpassing wordt opgenomen wanneer de belastingplichtige na emigratie bovenmatig leent en over het verdelen van het maximumbedrag bij het einde van een fiscaal partnerschap.
 
  • Verruiming toepassing herinvesteringsreserve
In de herinvesteringsreserve neem je de boekwinst 'vervreemde' (verkochte, verloren of beschadigde) bedrijfsmiddelen op. De herinvesteringsreserve (HIR) voor stoppersregelingen wordt verruimd: het gebruik van de HIR bij gedeeltelijke staking is hiermee toegankelijker.
 
  • Afschaffing open cv
Er komt een eind aan de vennootschapsbelastingplicht voor open cv (commanditaire vennootschap). Dit leidt tot een afrekening, maar de fiscale claim is onder voorwaarden door te schuiven.
 
  • Aanscherping maatregelen tegen dividendstripping
Bij dividendstripping wordt de economische en juridische gerechtigdheid tot dividenden opgesplitst om een dividend belastingvoordeel te behalen. In het Belastingplan voor 2024 staan twee maatregelen om dividendstripping tegen te gaan. De eerste maatregel gaat over het wettelijk vastleggen van een zogenoemde registratiedatum. De tweede maatregel draait om het aanpassen van de bewijslastverdeling ter verbetering van de bewijspositie van de inspecteur. Deze maatregelen helpen om te voorkomen dat door dividendstripping te weinig dividendbelasting wordt afgedragen.

Op Prinsjesdag tijdens de Troonrede krijgen we de officiële maatregelen voor 2024 te horen. Hebben deze maatregelen gevolgen voor jouw bedrijf? Of heb je nog vragen over de nieuwe maatregelen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag!
Deel dit nieuwsbericht