Spelregels
Nieuwe spelregels banken voor financiering mkb

Nieuwe spelregels banken voor financiering mkb

Geplaatst op dinsdag 2 oktober 2018      Leestijd: 4 minuten


Per 1 juli 2018 geldt de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de NVB (Nederlandse Vereniging van Banken). Ben je vanwege een zakelijke financiering klant van een bank? Dan geeft de code je meer duidelijkheid over wat je van jouw financier mag verwachten. Met de regels uit de code kun je je bank aanspreken als het financieringsproces ergens hapert. Aan de hand van een aantal teksten uit de code, geven we aan wat je per fase van het proces kunt doen.


Doel van de gedragscode

Als banken financiering verstrekken aan ondernemers, moeten zij zich vanaf 1 juli 2018 houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering. Het doel is om duidelijkheid te geven over wat je van je bank mag verwachten tijdens een financieringsproces. Het proces bestaat uit de fasen oriëntatie, aanvraag en beheer. Met financieringen bedoelt men geldleningen, kredietfaciliteiten, rekening courant kredieten, factoring, financial lease of combinaties daarvan.
 

Voor wie geldt de code

De code geldt voor ondernemers gevestigd in Nederland met een omzet tot maximaal 5 miljoen euro. Verder hebben zij een financiering bij banken van maximaal 2 miljoen euro. Hij geldt voor financieringsaanvragen per 1 juli 2018 en daarna. De code geldt zowel voor startende als gevestigde ondernemers.
 

Oriëntatiefase

"In de oriëntatiefase geven banken heldere informatie over de voor- en nadelen van verschillende financieringsvormen. De bank geeft aan naar welke mogelijke andere financiers, andere banken, adviseurs of bemiddelaars zij kan doorverwijzen en/of met welke partijen afspraken zijn gemaakt over samenwerking."

Een bank geeft uiteraard informatie over haar eigen producten. Sluiten die niet goed aan? Dan moeten bankiers jou ook informeren over alternatieven bij andere financiers, andere vormen en je doorverwijzen.
 

Aanvraagfase

"In de aanvraagfase laat de bank de klant weten hoe lang de beoordeling ongeveer zal duren."

Het kan handig zijn om financiering bij een aantal banken en/of alternatieve financieringsvormen tegelijk aan te vragen. Dan houd je het tempo in het proces omdat de aanvragen parallel lopen. Voordeel van de aanvragen opvolgend  indienen, is dat je bij afwijzing een motivatie hebt van de financier. Daarmee kun je bij een andere financier een verbeterde aanvraag indienen.

Bij sommige platforms kun je tegelijkertijd bij diverse financiers online een intake aanvragen of een financieringsaanvraag indienen. De overheid faciliteert bijvoorbeeld FINK, de financieringslink.

De Panteia Financieringsmonitor (een jaarlijks onderzoek naar mkb-financiering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat), meldt dat een financieringsaanvraag gemiddeld 8 weken duurt.
 

Afwijzing

"Bij een afwijzing motiveert de bank haar besluit. Voorbeelden van redenen voor afwijzing zijn (uit Gedragscode):
  • De financieringsaanvraag past niet binnen het productaanbod of beleid van de financier.
  • De financier schat in dat de kans te groot is dat de klant niet aan zijn/haar financiële verplichtingen van de gevraagde financiering kan voldoen.
  • De klant heeft onvoldoende eigen vermogen.
  • De waarde of kwaliteit van de zekerheden is onvoldoende.
  • De klant is niet in staat gebleken om de door de financier gevraagde informatie en documenten aan te leveren."
Je kunt bij afwijzing expliciet vragen om een schriftelijke, gemotiveerde afwijzing. Andere financiers vragen soms om een schriftelijke afwijzing als voorwaarde om een aanvraag in behandeling te nemen. Een andere financier wil ook weten waarom een bank niet financiert. Voor jezelf is het ook nuttig, zodat je de aanvraag bij een andere financier kunt aanpassen. Ook kun je overwegen tijdelijk zonder externe financiering te ondernemen met zo min mogelijk uitgaven. Dat heet bootstrapping. Als je na bijvoorbeeld zes of twaalf maanden een volgende (financiële) mijlpaal bereikt, dien je bij een bank of andere financier weer een aanvraag in.
 

Doorverwijzen

De code stelt: "De bank verwijst een klant alleen door als dit naar haar oordeel voor de klant toegevoegde waarde heeft en dus in het belang is van de klant. Het doel van de bank is te allen tijde om de klant op verantwoorde wijze te helpen aan een financiering die bijdraagt aan de doelstellingen van de Klant".

Je kunt zelf expliciet naar alternatieven vragen tijdens je contact met de bank. Bankmedewerkers hebben vaak meer kennis van (alternatieve) financieringsmogelijkheden dan ondernemers. Zij kunnen je gericht de weg wijzen.
 

Gestapelde financiering

In de code staat: "een gestapelde financiering is een financiering die een bank en een andere financier of een andere bank door middel van één of meerdere financieringsovereenkomsten voor hetzelfde bestedingsdoel aan een klant verstrekken".

Net als bij doorverwijzen geeft de bank algemene informatie over andere financieringsvormen. Je kunt zelf informatie inwinnen bij andere financiers.


Klachten

"De Gedragscode biedt tevens toegang tot een nieuw opgericht geschillenloket bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit loket voorziet in onafhankelijke en laagdrempelige geschillenbeslechting voor kleinzakelijke klanten."

Elke bank heeft een eigen klachtafhandelingsproces. Als men daar de klacht niet oplost, kun je bij het geschillenloket van het Kifid terecht. Ook kun je een zaak aan de rechter voorleggen.


Meer informatie

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering
Deel dit nieuwsbericht