Nieuws

Nieuw belastingverdrag met Duitsland

Geplaatst op donderdag 10 september 2015      Leestijd: 1.5 minuut


Per 1 januari 2016 treedt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking.
Bent u inwoner van Duitsland en heeft u een inkomen uit Nederland van (in totaal) meer dan € 15.000 per jaar, dan heeft dit gevolgen voor u.
 

Wat verandert er voor u?

In het verdrag staat welk land belasting mag heffen over inkomen uit een ander land. Volgens het nieuwe verdrag zal het inkomen in Nederland belast worden. Dat wil zeggen dat de uitkerende instantie loonheffing moet inhouden.

Tot nu toe was hiervoor vrijstelling. Op grond van deze vrijstelling mocht de uitkerende instantie afzien van de inhouding van loonheffing op uw Nederlandse inkomen. Deze vrijstelling verloopt per 1 januari 2016 of wordt per die datum ingetrokken. De uitkerende instantie wordt geïnformeerd over deze verandering.
 

Overgangsrecht 2016: u kunt kiezen

De afspraken in het nieuwe verdrag tussen Nederland en Duitsland gelden vanaf 2016. Deze nieuwe afspraken kunnen voor u leiden tot een financieel nadeel. Is dit bij u het geval? Dan kunt u alleen in 2016 nog kiezen voor toepassing van de afspraken in het oude verdrag. Dit wordt het overgangsrecht genoemd.
 

Wat moet u doen?

Kiest u voor het overgangsrecht?
Stuur dan voor 8 oktober 2015 een ondertekende verklaring op naar:
Belastingdienst/kantoor buitenland
Postbus 2764
6401 DG Heerlen
t.a.v. afdeling loonheffing particulieren
Kiest u niet voor de toepassing van het overgangsrecht, dan hoeft u niets te doen. Uw vrijstelling zal worden ingetrokken per 1 januari 2016.
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
 

Verklaring (voorbeeld)

Ik wil gebruik maken van de mogelijkheid te kiezen voor het overgangsrecht zoals in het nieuwe belastingverdrag met Duitsland is opgenomen. Hierdoor blijft het oude belastingverdrag gedurende het jaar 2016 op mijn situatie van toepassing. Mijn Nederlandse inkomen wordt dan in Duitsland belast.

Plaats:………………. Datum:………………. Handtekening:……………….Deel dit nieuwsbericht