Nieuws
Nederlanders willen een eenvoudiger belastingstelsel

Nederlanders willen een eenvoudiger belastingstelsel

Geplaatst op donderdag 8 februari 2024      Leestijd: 1.5 minuut


Het Nederlandse belastingstelsel moet simpeler. Dat vindt maar liefst 72% van de Nederlanders, volgens onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie van Financiën. Een begrijpelijker en beter uitvoerbaar stelsel zonder overbodige regelingen, waarin werken meer loont. 
 

Een belangrijk evenwicht 

Hoewel de wens voor vereenvoudiging duidelijk is, is de uitvoering hiervan een complexe uitdaging. Want ondanks dat het systeem simpeler moet worden, willen we als Nederlanders ook dat het systeem rechtvaardig blijft, waarin solidariteit wordt getoond met alle lagen van de bevolking.

Zo geeft 61% van de ondervraagden aan een voorkeur te hebben voor een eenvoudiger belastingstelsel met minder uitzonderingen. Tegelijkertijd vindt 53% dat de uitzonderingsregelingen alleen moeten worden afgeschaft als er een goed alternatief tegenover staat. Zij vinden dat we moeten voorkomen dat de groepen die nu gebruikmaken van uitzonderingsregelingen er flink op achteruit gaan. Maar je raadt het al, juist die alternatieve oplossingen zorgen weer voor een complexer systeem. 
 

Prioriteiten van de Nederlandse belastingbetaler

Het onderzoek laat ook zien welke prioriteiten Nederlanders hebben bij een herzien belastingstelsel. Zo vindt bijna de helft dat werken meer moet lonen:
 
  • Werken moet meer lonen: Een duidelijke meerderheid (46%) benadrukt dat er netto meer moet overblijven van het brutoloon.
  • De vervuiler betaalt: 20% ziet graag dat vervuilers meer bijdragen, bijvoorbeeld via een CO2-heffing of belasting op vliegen.
  • Eerlijke lastenverdeling: Een aanpassing in de verdeling van de belastinglasten tussen grote bedrijven en mkb'ers wordt door 13% voorgesteld.
  • Minder voordelen voor ondernemers en vermogenden: 11% van de ondervraagden wil dat er minder belastingvoordelen komen voor ondernemers en vermogende 
  • Minder voordelen voor bescherming milieu: 4% wil graag minder voordelen voor burgers en bedrijven die in bescherming van milieu investeren

Over het algemeen laat het rapport zien dat mensen vooral specifieke regelingen willen behouden als ze er zelf gebruik van maken. De uitdaging voor toekomstige beleidsmakers ligt dus in het balanceren van deze wensen en het realiseren van een belastingstelsel dat eenvoudiger, rechtvaardiger en effectiever is. 

Heb jij hulp nodig bij je belastingaangifte? Of wil je financieel advies? Neem vrijblijvend contact op.
Deel dit nieuwsbericht