Nieuws
Micro-Onderneming; Accountant- of Administratiekantoor?

Micro-Onderneming; Accountant- of Administratiekantoor?

Geplaatst op vrijdag 16 december 2016      Leestijd: 1.5 minuut


Per 1 november 2015 is de indeling in bedrijfsklasse verder uitgewerkt. Naast de reeds bestaande classificering in ‘grote ondernemingen’ en het ‘midden- & kleinbedrijf’ is de micro-onderneming, ook wel micro-entiteit, toegevoegd.
 

Wanneer heeft u een micro-onderneming?

Indien uw B.V. twee jaar op rij voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria is er sprake van een micro-onderneming:
  • een balanstotaal van minder dan € 350.000;
  • een omzet van minder dan € 700.000;
  • minder dan gemiddeld 10 werknemers in een boekjaar.
 

Welke jaarrekening is voor de micro-onderneming verplicht?

Een micro-onderneming kan volstaan met een zeer beperkte jaarrekening.
Die moet uit de volgende twee pagina’s bestaan:
  • beperkte balans (vaste en vlottende activa en eigen vermogen, voorzieningen en schulden); en
  • beperkte resultatenrekening: omzet, kostprijs, afschrijvingen, lonen en overige bedrijfskosten
 
Deze beperkte verslaggevingseisen kunnen leiden tot een flinke besparing op uw administratieve lasten. Maar misschien zijn u en de Belastingdienst niet de enige “gebruikers” van de jaarrekening. Bankiers en aandeelhouders willen vaak een uitgebreidere rapportage. En u als ondernemer wilt wellicht ook meer weten over de financiële situatie van uw bedrijf. Voor wat betreft de publicatie hoeft alleen maar de beperkte balans te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Voldoende reden dus om de vaak te hoge tarieven van uw accountant vaarwel te zeggen. Blokland & Duin verzorgt voor u de jaarrekening op de wijze die past bij uw onderneming, tegelijkertijd zullen wij u volop informeren over zaken die toevoegen aan u als ondernemer.

Op de vraag of en wanneer u als bedrijf uw administratie, belastingadvies en boekhouding een accountant nodig hebt of beter door een administratiekantoor kunt laten voeren, gelden een aantal voorwaarden.

Om te bekijken of u hieraan voldoet of kunt voldoen, bel of e-mail vrijblijvend om te zien waarin we voor u de voordelen kunnen behalen.
 

Wat zijn voor uw de voordelen?

  • Lagere kosten voor het voeren van een door de Belastingdient gestelde voorwaarden
  • Eenvoudigere aangifte
  • Beperktere publicatieplicht
  • Minder inzicht bij publicaties door bijv. concurrentie

Uit onderzoek blijkt, dat ruim 90% van alle bedrijven (rechtspersonen) in aanmerking komen voor deze kwalificatie. De kans is dus aanzienlijk, dat u ook binnen dit nieuwe systeem valt.
Deel dit nieuwsbericht