Rechtsvorm
LLP combineert de voordelen van een vof en BV

LLP combineert de voordelen van een vof en BV

Geplaatst op maandag 4 juni 2018      Leestijd: 3 minuten


LLP is de afkorting van de Engelse Limited Liability Partnership. Deze rechtsvorm is ideaal voor kleine ondernemers. Ze houden recht op startersaftrek, zelfstandigenaftrek en mkb-vrijstelling en hun privé vermogen is goed beschermd. Wanneer uw onderneming in zwaar weer komt of failliet gaat bent u met een LLP beter beschermd dan met een BV. Voor de belastingheffing geniet u vaak de voordelen van een eenmanszaak.


Rechtsvorm LLP

De naam suggereert een personen vennootschap. Het is meer een kapitaalvennootschap (zoals een BV, maar zonder aandelen) met trekjes van een vof of maatschap. Kenmerkend is de rechtspersoonlijkheid. Een LLP heeft 2 of meer participanten. De inrichting is een zaak van de participanten. De overeenkomst is vormvrij en de participanten hebben grote vrijheid om de inhoud te bepalen.
 

Voordelen van een LLP

  • rechtspersoonlijkheid en bescherming van uw privé situatie
  • gebruik van ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek
  • mkb-winstvrijstelling van 14% over uw winst
  • geen uitkeringstoets
  • geen/lager gebruikelijk loon / DGA salaris
 

De kosten van een LLP

Er zijn natuurlijk eenmalige en jaarlijkse extra kosten verbonden aan deze rechtsvorm ten opzichte van een eenmanszaak of bv. Doch deze zijn, zeker gezien de aansprakelijkheidsbeperking te overzien.


Eisen aan een LLP

Een LLP moet worden opgericht door minstens 2 natuurlijke of rechtspersonen om de uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid te hebben. Een winstoogmerk is verplicht. Een LLP dient te worden ingeschreven bij zowel de Kamer van Koophandel in Nederland als in Engeland. Daarnaast dient de LLP ook te worden ingeschreven op een adres in Engeland. De LLP is beschikbaar voor beroepsbeoefenaren als voor bedrijfsbeoefenaren. Alleen beroepsbeoefenaren hebben recht op ondernemersaftrek. Jaarlijks moet u in Engeland een jaarrekening en een zg annual return deponeren. De laatste is een bevestiging van de inschrijvingsgegevens als naam, zetel en naam, adres, woonplaats van de  participanten.
 

Belastingen bij een LLP

De LLP is fiscaal transparant. Dat betekent dat ze niet zelfstandig belastingplichtig is. De belasting wordt bij de individuele participanten geheven. Dus IB bij natuurlijke personen en VPB bij een BV of NV. Een participant heeft niet automatisch recht op ondernemersaftrek in de IB. Daarvoor is nodig dat die participant ook als ondernemer wordt gezien (artikel 3.4 wet IB):

“de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen betreffende die onderneming”.

Participanten zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de LLP en kwalificeren daarom niet als ondernemer. De Belastingdienst heeft echter gesteld dat in elk geval zelfstandige beroepsbeoefenaren (art 3.5 van de wet IB 2001) als ondernemer worden aangemerkt. Die hebben dus recht op ondernemersaftrek.

Overige ondernemers kwalificeren niet als IB-ondernemer, behoudens specifieke uitzonderingen. Voor hen is deze rechtsvorm minder aantrekkelijk. Zij worden in de inkomstenbelasting gezien als resultaatgenieter. Dat betekent dat de winst zonder ondernemersaftrek wordt belast als resultaat uit overige werkzaamheden.
 

Zelfstandige beroepsbeoefenaars

De wet geeft geen definitie van zelfstandige beroepsbeoefenaars. U kunt hierbij denken aan zelfstandigen die werkzaamheden uitvoeren waarbij hun persoonlijke kwaliteiten voorop staan. Dat houdt onder meer in dat ze voor hun werkzaamheden niet een ander in hun plaats mogen sturen. Bij beroepsbeoefenaar denkt u daarom vooral aan advocaat, fysiotherapeut, accountant, tandarts, enz.

Er zijn echter met name onder zzp-ers veel meer beroepen waarbij persoonlijke kwaliteiten voorop staan. Bijvoorbeeld ICT-er, HR-professional, interimmanager, projectmanager, verloskundige, webdesigner en nog veel meer, teveel om op te noemen. En er is geen enkele reden waarom hier ook niet beroepen als timmerman, schilder, enz. aan toe zou kunnen worden gevoegd.

Voor een grote groep beroepsbeoefenaars zou de LLP dus in principe interessant kunnen zijn. U moet dan wel een samenwerkingsverband sluiten. Maar dat is niet zo moeilijk. Zeker als u bedenkt dat er vrijwel onbeperkte vrijheid is om de vorm van de samenwerking te regelen. Om zeker te weten dat u recht heeft op ondernemersaftrek, moet u dat vooraf voorleggen aan de Belastingdienst.
 

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de bedrijfsvorm LLP en de mogelijkheden voor uw onderneming, bel of mail ons voor een vrijblijvend adviesgesprek. Of vul het contact formulier in.
Deel dit nieuwsbericht