Nieuws
Lege bv opheffen of verkopen: wat is de beste keuze?

Lege bv opheffen of verkopen: wat is de beste keuze?

Geplaatst op maandag 21 maart 2022      Leestijd: 4 minuten


Een bv waar je niets meer mee doet en nog wel voor betaalt is zonde. Heeft jouw bv geen bezittingen of schulden maar wel een bankrekening, dan zit je waarschijnlijk met een lege bv. Lees hier of je beter je bv kunt opheffen of verkopen.
 

Optie 1: Jouw lege bv verkopen

Heb je een lege bv, probeer jouw aandelen dan te verkopen. Zo levert het je nog iets op. Jouw bank of adviseur kan je hierbij helpen. Om het aandelenpakket van een lege bv goed over te dragen, regel je eerst de volgende zaken:
 
  • stel een jaarrekening op;
  • zorg voor een juiste balans. De activazijde is waarschijnlijk leeg. Zorg dat de passivazijde in orde is;
  • is het saldo van de jaarrekening negatief, dan moet iemand dit compenseren. Vaak is dit de verkoper of grootaandeelhouder;
  • na de verkoop mogen er geen schuldeisers bij de koper op de stoep staan. De bv moet leeg zijn en mag achteraf geen negatieve waarde hebben.

Draag je aandelen over
Wanneer je jouw aandelen overdraagt, roep je de hulp van een notaris. Deze regelt:
  • de akte voor de statutenwijziging;
  • de wijziging bij het Handelsregister;
  • het bijwerken van het Register van aandeelhouders.


De waarde van een lege bv
Een lege bv kost vaak meer dan het oplevert. Jij maakt kosten voor de financieel adviseur en de koper voor de akte van overdracht en statutenwijziging. Als koper is het verstandig om jezelf af te vragen wat slimmer is: een lege bv kopen of een nieuwe oprichten. Kies je voor een overname? Dan hoef je geen akte van oprichting bij de notaris te regelen.
 

Optie 2: Jouw lege bv opheffen

Lukt het verkopen van je bv niet? Dan kun je jouw bv opheffen. De aandeelhouders kunnen dit besluit nemen.

Ontbinding door besluit
Om een rechtspersoon te ontbinden is vaak een formeel besluit nodig. Wie dat besluit neemt, is afhankelijk van het type rechtspersoon:
  • een nv of bv: de algemene aandeelhoudersvergadering besluit dit
  • een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij: de ledenvergadering neemt het besluit
  • een stichting: het bestuur neemt het besluit

De ontbinding van een rechtspersoon treedt in op het moment dat je dit besluit neemt. Ook kan dit op een toekomstig tijdstip ingaan. Het gaat nooit in op een moment voordat je officieel het besluit neemt.

Ontbrekende leden of een bepaling in de statuten
Wil je een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij ontbinden? Hiervoor is niet altijd een besluit nodig. Deze ontbind je direct wanneer je geen leden meer hebt. Soms staat in de statuten dat de rechtspersoon bij een specifieke gebeurtenis moet worden opgeheven. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een stichting haar doel heeft bereikt. Met formulier 17a geef je bij de KVK door dat jouw rechtspersoon is ontbonden.

Bedrijven en organisaties kunnen rechten en plichten hebben. Dit is in de wet geregeld. Dit is het geval wanneer een bedrijf een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid heeft. Het bedrijf is dan een rechtspersoon.


Een rechtspersoon ontbinden
Vooraf aan de beëindiging ontbind je een rechtspersoon. Wanneer er op het moment van ontbinden geen vermogen is, houdt de rechtspersoon op te bestaan. Is er wel vermogen? Dan worden eerst de schulden en uitkeringen betaald (vereffening). De rechtspersoon blijft bestaan tot dit is afgehandeld.

Is de rechtspersoon opgehouden te bestaan maar zijn er toch nog schuldeisers of baten? In dat geval kan de vereffening worden heropend. De rechtspersoon herleeft, maar blijft ontbonden. Dit duurt zolang de vereffening wordt afgerond. Belanghebbenden kunnen de rechtbank verzoeken de vereffening te heropenen.

Voor het ontbinden en beëindigen van een rechtspersoon hoef je niet naar de notaris. Houd wel rekening met de fiscale afrekening, wanneer jouw onderneming stopt en de rechtspersoon niet meer bestaat.

Vereffenaars
De bestuurders van de ontbonden vennootschap vereffenen het vermogen van de rechtspersoon. In de statuten kan staan dat ook andere personen vereffenaar zijn. Is er geen vereffenaar, dan benoemt de rechtbank er een. Dit gebeurt op verzoek van een belanghebbende of op vordering van het Openbaar Ministerie.

Wanneer er vermogen overblijft terwijl alle schulden zijn afgelost, dan keert de vereffenaar dit uit aan eventuele aandeelhouders of gerechtigden. Dit gebeurt niet altijd, bijvoorbeeld wanneer de statuten anders bepalen.

Turboliquidaties
Het misbruik van lege rechtspersonen wordt aangepakt. Nieuwe regelgeving moet dit voorkomen. Met deze wetswijziging krijgen schuldeisers meer rechten bij turboliquidaties. Een turboliquidatie is een snelle manier om een bv te ontbinden. Een bedrijf moet duidelijk aantonen dat een turboliquidatie noodzakelijk is. Het bestuur van een organisatie is verplicht om een slotbalans op te stellen. Wanneer de wijziging ingaat is nog niet bekend.

Twijfel je na het lezen van deze blog nog of je jouw bv wil opheffen of verkopen? Laat ons weten waar je tegenaan loopt. Wij geven je graag advies!
Ja, ik wil advies
Deel dit nieuwsbericht