Nieuws
Lastenverlichting MKB door gewijzigd jaarrekeningenrecht

Lastenverlichting MKB door gewijzigd jaarrekeningenrecht

Geplaatst op donderdag 5 november 2015      Leestijd: 1 minuut


Kleine en middelgrote bedrijven kunnen in totaal een lastenverlichting tegemoet zien van jaarlijks €300 mln. Dat is volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid het gevolg van wijzigingen van het jaarrekeningenrecht die op 1 november is ingaan.
Door omzetting van een Europese richtlijn op het gebied van jaarrekeningen in Nederlands recht komen volgens minister Van der Steur méér bedrijven in aanmerking voor allerlei vrijstellingen.
 

Vrijgesteld van accountantscontrole

Kleine ondernemingen hoeven voortaan alleen een beperkte balans openbaar te maken en zijn vrijgesteld van de accountantscontrole, terwijl middelgrote bedrijven kunnen volstaan met een beperkte balans en winst- en verliesrekening.
 

Beperkte jaarrekening

De jaarrekeningregels worden ook vereenvoudigd voor zogeheten micro-ondernemingen. Dit is een nieuwe groep bedrijven in het jaarrekeningenrecht. Zij hoeven nog maar een heel beperkte jaarrekening op te stellen.
Doel van de richtlijn is het jaarrekeningenrecht te moderniseren en te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen. Zo gaan de grensbedragen omhoog waarmee ondernemingen als ‘klein’ of ‘middelgroot’ worden aangeduid.
 

Nieuwe definities micro-, kleine en grote ondernemingen

Dit zijn de nieuwe grensbedragen voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen:
Micro-onderneming:
Balanstotaal: maximaal 350.000 euro
Jaaromzet: maximaal 700.000 euro
Aantal medewerkers: maximaal 10

Kleine onderneming:
Balanstotaal: tussen 350.000 en 6 miljoen euro
Jaaromzet: tussen 700.000 en 12 miljoen euro
Aantal medewerkers: tussen 11 en 50

Middelgrote onderneming:
Balanstotaal: tussen 6 miljoen en 20 miljoen euro
Jaaromzet: tussen 12 miljoen en 40 miljoen euro
Aantal medewerkers: tussen 51 en 250
 

Eerdere toepassing

De wet moet volgens Van der Steur worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Eerdere toepassing van de nieuwe voorschriften is echter toegestaan.Deel dit nieuwsbericht