Nieuws
Investeringsaftrek MIA/Vamil & EIA 2017

Investeringsaftrek MIA/Vamil & EIA 2017

Geplaatst op woensdag 18 januari 2017      Leestijd: 1.5 minuut


De fiscale stimuleringsregelingen EIA en MIA/Vamil voor 2017 zijn gepubliceerd. Wilt u fiscaal voordelig investeren in energie- en milieuvriendelijke technieken? Dat kan ook in 2017 met de Energie-Investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de publicatie van de Milieulijst en de Energielijst, is duidelijk geworden wat precies mogelijk is onder deze regelingen in 2017. Onderstaand vind je een toelichting op enkele van de wijzigingen.

Energie-investeringsaftrek

Voor 2017 stijgt het EIA budget van € 161 miljoen voor energiezuinige technieken naar € 166 miljoen. De meest in het oog springende wijziging voor deze regeling, is dat het percentage daalt ten opzichte van 2016. In 2016 kon nog 58% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst, boven op de gebruikelijke afschrijving. In 2017 zakt dat naar 55,5%.

De minimaal vereiste energiebesparing voor bedrijfsgebouwen, processen en transportmiddelen is echter verruimd. Door deze verruiming komen meer investeringen voor EIA in aanmerking waaronder meer innovatieve projecten met een langere terugverdientijd. Hierdoor wordt, in lijn met het doel in het Energieakkoord, energiebesparing verder aangemoedigd.

Op het gebied van de gebouwde omgeving zijn er wijzigingen opgenomen met betrekking tot o.a. energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen. Hierin is de eis opgenomen dat het maatwerkadvies, waarop het pakket van energie-investeringen gebaseerd is, gereed moet zijn voordat het betreffende pakket voor EIA wordt gemeld. Voor investeringen in LED-verlichting wordt het investeringsbedrag, dat maximaal in aanmerking komt, gemaximeerd. Doel hiervan is een vereenvoudiging in de afhandeling van aanvragen voor deze techniek.

Milieu-investeringsaftrek

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen ook in 2017 weer een beroep doen op fiscale voordelen via MIA\Vamil. De mogelijkheden zijn verruimd en de eisen zijn geactualiseerd. Voor 2017 is voor Vamil € 40 miljoen en voor MIA € 97 miljoen budget beschikbaar.

Het belastingvoordeel geldt onder andere voor de volgende milieuvriendelijke investeringen op het gebied van mobiliteit:
  • Elektrische of plug-in hybride voertuigen, nieuw op de lijst zijn elektrische bussen.
  • Geluidsarme vrachtwagens, de geluidsnormen voor stille vrachtwagens zijn aangescherpt.
  • Milieuvriendelijke koelsystemen op vrachtwagens

Ook met betrekking tot o.a. duurzaam bouwen zijn er interessante wijzigingen in de regeling. Zo kunnen in 2017 bijvoorbeeld ook investeringen in duurzame beton en duurzame bitumen dakbedekking gemeld worden voor de MIA.

Investeringsplannen?

Wanneer je als onderneming wilt investeren in energiebesparende of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Deel dit nieuwsbericht