Nieuws
Ik kan de belastingen niet betalen. Wat nu?

Ik kan de belastingen niet betalen. Wat nu?

Geplaatst op dinsdag 7 mei 2019      Leestijd: 3 minuten


Stel dat je je belasting niet op tijd kunt betalen. Dit kan nadelige financiële gevolgen voor je hebben. Maak daarom afspraken met de Belastingdienst. Dan kan je misschien uitstel van betaling krijgen, of een betalingsregeling of kwijtschelding. Je moet hiervoor aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Vraag uitstel aan

Via de BelastingTelefoon kan je voor maximaal 4 maanden uitstel van betaling aanvragen. De voorwaarden waaraan je dan in elk geval moet voldoen zijn:
 • Je totale openstaande belastingschuld is minder dan 20.000 euro.
 • Je hebt voor jouw openstaande belastingschuld nog geen dwangbevel ontvangen.
 • Je hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan.
 • Je hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.

Houd je burgerservicenummer en je gebruikersnaam voor je persoonlijke inlog voor ondernemers bij de hand. De Belastingdienst kan je dan sneller helpen. Je ontvangt binnen 10 dagen een schriftelijke bevestiging van het betalingsuitstel.
 

Tref een betalingsregeling

Kom je niet in aanmerking voor telefonisch uitstel van betaling, dan kan je misschien uitstel voor ondernemers met betalingsproblemen krijgen. Je moet dan in ieder geval voor de hele belastingschuld zekerheid kunnen geven. Bijvoorbeeld met:
 • een bankgarantie.
 • een persoonlijke borgstelling.
 • een hypotheek.

Je verzoek om uitstel van betaling dien je in via het formulier Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen. Je kan dit formulier op je computer invullen. Daarna moet je het afdrukken, ondertekenen en versturen.


Teruggaaf btw verrekenen met aangifte loonheffingen

Moet je een aangifte loonheffingen betalen en krijgt je btw terug over dezelfde periode, dan kan je de Belastingdienst vragen om de aangifte loonheffingen te verrekenen met de btw-teruggaaf. Hiervoor gebruik je het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw. Als je voor deze verrekening in aanmerking komt, krijg je automatisch uitstel van betaling voor de loonheffingen.
 

Uitstel van betaling door bijzondere omstandigheden

Wanneer je tijdelijke betalingsproblemen hebt, kan je uitstel van betaling krijgen voor een langere periode dan 12 maanden of zonder dat je voor de hele belastingschuld zekerheid hoeft te geven. Je moet dan een derde deskundige inschakelen die voor je verklaart dat jouw onderneming levensvatbaar is. Een derde deskundige is bijvoorbeeld: een accountant, administratiekantoor, consultant of brancheorganisatie. Verder verklaart de derde deskundige:
 • jouw onderneming heeft bestaande betalingsproblemen
 • de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard
 • de betalingsproblemen worden voor een bepaald tijdstip opgelost.

Je stuurt jouw verzoek naar:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Bijzondere omstandigheden zijn bijvoorbeeld:
 • het faillissement van 1 van jouw grote klanten
 • je bent ernstig ziek
 • jouw onderneming is getroffen door een dierziekte waardoor er grootschalig preventief geruimd moet worden.
 

Vraag kwijtschelding aan

Een verzoek om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van betaling doe je wanneer blijkt dat je onvoldoende geld hebt om te betalen. Kwijtschelding vraag je aan via het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen. De Belastingdienst stelt voorwaarden voor het verlenen van kwijtschelding. Een van die voorwaarden is dat je een akkoord bereikt met al jouw schuldeisers over gedeeltelijke betaling in ruil voor kwijtschelding.
 

Nadelige gevolgen niet betalen

Als je jouw belasting niet of te laat betaalt, betaal je altijd meer. Je betaalt dan namelijk ook invorderingsrente en eventuele bijkomende kosten. Wanneer je niet op tijd betaalt, gaat de Belastingdienst over tot maatregelen om de schuld bij jou te innen. Dat begint met het versturen van een aanmaning en kan eindigen in beslaglegging op jouw eigendommen of banktegoeden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor jouw rekening.
 

Tips

 • Reserveer geld voor al jouw te betalen belastingen. Zoals btw, inkomstenbelasting en motorrijtuigenbelasting.
 • Maak een afspraak met ons kantoor voor advies over bijvoorbeeld belastingen en betalingen.

Bron: kvk.nl
Deel dit nieuwsbericht