Nieuws
Het nieuwe pensioenstelsel is een feit

Het nieuwe pensioenstelsel is een feit

Geplaatst op donderdag 8 juni 2023      Leestijd: 2 minuten


Vanaf 1 juli 2023 gaat het nieuwe pensioenstelsel in. Deze bestaat uit premieregelingen. De Eerste Kamer heeft hier - net zoals de Tweede Kamer - met de meerderheid voor gestemd. 

Na jarenlang discussiëren is het pensioenstelsel in Nederland aangepast. Zo hoopt de Eerste en Tweede Kamer het toekomstbestendig te maken. Op basis van de Wet toekomst pensioenen is dit stelsel opgesteld. 
 

Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel in?

Op 1 juli 2023 begint de overgangsfase naar het nieuwe stelsel. De overstap moet op 1 januari 2028 afgerond zijn. Tijdens deze periode maken werkgevers, vakbonden en werknemers afspraken over de veranderingen. Deze voeren de pensioenuitvoerders vervolgens uit. 

Elke pensioenregeling is in het nieuwe stelsel een premieregeling. Hier staat de inleg van de premie centraal en is het onzeker hoe hoog de latere pensioenuitkering zal zijn. Nu is het zo dat bij middelloonregelingen werknemers bepaalde uitkeringen krijgen toegezegd, maar in het stelsel werkt dat niet meer op deze manier. Wat ook in het nieuwe stelsel staat is de vlakke pensioenpremie. Een vast premiepercentage, ongeacht je leeftijd. 
 

Waarom is dit stelsel beter? 

Dit stelsel is meer gericht op de toekomst. Gaat het economisch beter,dan stijgen de pensioenen. Gaat het slechter, dan daalt het.Deze verandering in het pensioen wordt kleiner naarmate je de pensioenleeftijd nadert.

De belegging van de premies stemt de pensioenuitvoerder af op de verschillende werknemer-types. Voor jongeren is het bijvoorbeeld makkelijker om risico te nemen. Desnoods vallen pensioenfondsen bij financiële tegenvallers terug op een solidariteitsreserve. Fondsen houden voor de pensioendeelnemers een persoonlijk deel van het gezamenlijke pensioenvermogen bij. Zo is het stelsel persoonlijker en transparanter. 
 

Verlening gevraagd voor vervroegd uittreden

Tijdens het overleg in de Eerste Kamer zijn er nog een aantal moties aangenomen. De tijdelijke drempelvrijstelling voor een regeling voor vervroegd uittreden is een van die moties. Op dit moment gebruiken verschillende werkgevers en -nemers deze vrijstelling. Zo vraagt de Eerste Kamer om een voortzetting van deze regeling. 

Voor lager-betaalde werknemers komt daarnaast een verruiming van de drempelvrijstelling. Dit omdat de huidige regeling niet toereikend genoeg is. Ook is er een verzoek om vóór Prinsjesdag de Kamers te informeren over de uitkomsten van het overleg met de sociale partners. 

Wil je op de hoogte blijven van al het fiscale nieuws? Vlog ons dan op LinkedIn!
Deel dit nieuwsbericht