Nieuws
Het gevaar van schijnzelfstandigheid voor zzp'ers

Het gevaar van schijnzelfstandigheid voor zzp'ers

Geplaatst op donderdag 2 mei 2024      Leestijd: 2.5 minuut


Ben je een zzp'er met slechts één opdrachtgever? Dan loop je fiscale risico's die grote gevolgen kunnen hebben voor jouw ondernemersstatus. Ontdek in deze blog hoe je schijnzelfstandigheid kunt vermijden en wat de cruciale criteria zijn om erkend te worden als zelfstandig ondernemer door de Belastingdienst. Zorg dat je op de hoogte bent van de nieuwste regelgeving en optimaal gebruikmaakt van de fiscale voordelen die voor zzp'ers beschikbaar zijn.
 

Het belang van meerdere opdrachtgevers

Bijna een derde van alle zzp'ers in Nederland vertrouwen op één hoofdopdrachtgever, wat niet alleen riskant is voor de continuïteit van hun inkomen, maar ook fiscale gevolgen kan hebben. Als je als zzp’er maar één opdrachtgever hebt kan dit voor de Belastingdienst een aanwijzing zijn dat er mogelijk sprake is van een verkapt dienstverband in plaats van echt ondernemerschap. Als dit het geval lijkt beoordeelt de Belastingdienst de situatie op basis van de volgende criteria:
 
  • Loon: Krijg je als zzp’er een vergelijkbaar vast salaris betaald als de werknemers? 
  • Persoonlijke arbeid: ben je verplicht om het werk persoonlijk uit te voeren, of mag je de opdracht uitbesteden aan anderen?
  • Gezagsverhouding: Bestaat er een hiërarchische relatie waarbij je opdrachtgever instructies en aansturing geeft, vergelijkbaar met een werknemer?
 

De criteria van het zzp ondernemerschap

Om erkend te worden als zelfstandige voor de inkomstenbelasting, moet je ondernemersrisico lopen, uitzicht hebben op winst en voldoen aan het zzp urencriterium. Dit urencriterium vereist dat je jaarlijks minimaal 1.225 uur aan je onderneming besteedt. Voldoe je hieraan, dan wordt je erkend als zzp’er en kun je aanspraak maken op diverse fiscale aftrekposten, waaronder de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.
Als de Belastingdienst concludeert dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, dan vervallen de mogelijkheden voor fiscale aftrek. Dit heeft niet alleen impact op je belastingvoordeel, maar kan ook leiden tot naheffingen en boetes.


Juridische ondersteuning en modelovereenkomsten

Het is cruciaal om goede overeenkomsten op te stellen die jouw status als zelfstandige bevestigen. Modelovereenkomsten van de Belastingdienst kunnen hierbij helpen. Je hebt dan twee opties: (1) Je maakt gebruik van een modelovereenkomst en werkt met je opdrachtgever daadwerkelijk volgens die overeenkomst of (2) je krijgt goedkeuring van de fiscus voor de eigen overeenkomst die je met de opdrachtgever hebt. Let wel op: een modelovereenkomst biedt geen garantie voor de Belastingdienst. 


Actieve handhaving vanaf 1 januari 2025

De regelgeving rondom zzp'ers is voortdurend in beweging. De Belastingdienst heeft aangekondigd dat het handhavingsmoratorium voor schijnzelfstandigheid op uiterlijk 1 januari 2025 eindigt. Vanaf dan wordt er actief gehandhaafd op schijnzelfstandigheid. 

Voor zzp'ers is het dus essentieel om te voldoen aan de vereisten die gesteld worden om als zelfstandige erkend te worden, niet alleen om fiscale voordelen te benutten maar ook om potentieel strenge sancties van de Belastingdienst te vermijden. Bij Blokland & Duin adviseren wij zzp'ers graag over het optimaal inrichten van hun ondernemingsstructuur en het veiligstellen van hun zelfstandige status. Neem contact met ons op voor persoonlijk advies en ondersteuning.
Deel dit nieuwsbericht