Nieuws
Handhaving wet DBA opnieuw een half jaar uitgesteld

Handhaving wet DBA opnieuw een half jaar uitgesteld

Geplaatst op dinsdag 6 juni 2017      Leestijd: 1.5 minuut


De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) wordt opnieuw met een half jaar uitgesteld. De wet DBA is per 1 mei 2016 ingevoerd met als doel schijnconstructies in arbeidsrelaties te bestrijden. Hierbij gaat het voornamelijk om constructies die feitelijk overeenstemmen met een normale arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer, maar waarbij toch een soort schijnzelfstandigheid gecreëerd wordt.
 

Geen boetes tot 1 juli 2018

De Belastingdienst zal tot 1 juli 2018 geen boetes of naheffingen opleggen bij het beoordelen van arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Door het uitstel hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers (veelal zzp’ers) tot 1 juli 2018 tijd om de arbeidsrelatie volgens de regels van de Belastingdienst in te richten.
 

VAR-verklaringen komen te vervallen

Door de wet DBA komen alle VAR-verklaringen te vervallen. De arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt voortaan op basis van het arbeidsrecht beoordeeld. Hierbij wordt gekeken naar de afspraken tussen partijen. Doordat geen duidelijke richtlijnen worden gehanteerd door de Belastingdienst verkeren opdrachtgevers en opdrachtnemers in onzekerheid.
 

Kritiek

Na een storm van kritiek werd in november 2016 bekend gemaakt dat de handhaving van de Wet DBA tot 1 januari 2018 is uitgesteld. Staatssecretaris Wiebes had zichzelf tot deze datum tijd gegeven om meer zekerheid te creëren voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Wiebes laat nu dus weten dat deze termijn opnieuw met half jaar wordt verlengd.
 

Nieuwe kabinet

Door het verlengen van de termijn schuift Wiebes het dossier ‘wet DBA’ in feite door naar het nieuwe kabinet. Het is nog onduidelijk in hoeverre het nieuwe kabinet de systematiek van modelovereenkomsten zal handhaven. Het is goed denkbaar dat het nieuwe kabinet de door Wiebes ingezette koers gaat veranderen. Onlangs is door een groep deskundigen een rapport aan het nieuwe kabinet aangeboden waarin een tiental alternatieven voor de modelovereenkomsten zijn genoemd. Het rapport zal worden meegenomen in de onderhandelingen voor het nieuwe kabinet.

Heeft u vragen over uw huidige arbeidsrelatie, de wet DBA of de gevolgen voor uw situatie? Neem gerust contact op met ons kantoor.
Deel dit nieuwsbericht