Nieuws

Goedkeuring behoud kapitaalvrijstelling eigen woning financiële problemen

Geplaatst op maandag 7 januari 2013      Leestijd: 1 minuut


In dit besluit wordt goedgekeurd dat de voorwaarde van 15 dan wel 20 jaar premiebetaling (tijdklemmen) die geldt voor het benutten van de vrijstellingen voor het voordeel uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) in specifieke situaties vervalt.

Belastingplichtigen die in een moeilijke financiële situatie zitten, hebben vaak geen andere mogelijkheid dan afkoop. Dit zal met name spelen in situaties van echtscheiding of beëindiging van fiscaal partnerschap, situaties waarin de verkoopprijs van de vorige woning onvoldoende is om de desbetreffende eigenwoningschuld volledig af te lossen en als de belastingplichtige gebruik maakt van een vorm van schuldhulpverlening.

De voorwaarde is dat de overige eisen die de Wet IB 2001 stelt aan de vrijstellingen van toepassing blijven. Dat wil zeggen dat de belastingplichtige tot het tijdstip van gehele of gedeeltelijke uitkering jaarlijks binnen de vereiste bandbreedte premie of inleg heeft betaald. Daarnaast moet met de afkoopsom de eigenwoningschuld zoveel mogelijk worden afgelost.

De belastingplichtige die met een beroep op dit besluit zijn KEW, SEW of BEW tot uitkering wil laten komen, moet aan de verzekeraar, bank of beheerder aannemelijk maken dat hij zich in een van de in het besluit bedoelde situaties bevindt. Dit heeft tot gevolg dat de verzekeraar, bank of beheerder de afkoopsom renseigneert aan de Belastingdienst als een (mogelijk) onbelaste uitkering van een KEW, SEW of KEW.

In andere dan de in dit besluit genoemde situaties zal een belastingplichtige zich moeten wenden tot de Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en Beleidsbesluiten.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Bron: Fiscaal TotaalDeel dit nieuwsbericht