Nieuws
Geen btw op de factuur? Let op de renseigneringsverplichting

Geen btw op de factuur? Let op de renseigneringsverplichting

Geplaatst op dinsdag 31 januari 2023      Leestijd: 4 minuten


Lever uiterlijk 1 februari 2023 gegevens aan bij de Belastingdienst of vraag uitstel aan
Heb jij als werkgever te maken met betalingen aan derden die niet bij jou op de loonlijst staan en geen btw op de factuur hebben staan? Dan is deze informatie belangrijk voor je. Door een nieuwe, tot voor kort onbekende verplichting van de Belastingdienst, is er op dit moment veel onrust en boosheid, met name bij een groot aantal partijen in de zorg. We hebben het over de renseigneringsverplichting, waarbij je als werkgever verplicht bent om melding te maken van betalingen aan derden. 
 

Wat is de renseigneringsverplichting?

Iedere werkgever is per 1 januari 2022 verplicht om informatie over betalingen aan derden door te geven aan de Belastingdienst. Het gaat hier over betalingen aan arbeidskrachten of dienstverleners die voor je werken maar niet bij je in dienst zijn. Eerst diende je deze informatie alleen door te geven als de Belastingdienst daarom vroeg. Deze oude regeling heette de IB47-regeling. Dit is nu aangepast door de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 

Kortom wat is er veranderd?

 • Je bent verplicht om alle betalingen te registreren met de naam, het adres, de geboortedatum en het burgerservicenummer van de persoon die je hebt uitbetaald. 
 • De Belastingdienst verstuurde eerder een uitnodiging om deze informatie door te geven. Nu is het aanleveren van de uitbetalingen verplicht en krijg je geen uitnodiging meer. Goed opletten dus! 
 • Alle informatie over een belastingjaar spaar je op tot 1 januari. Je levert niets meer tussentijds aan. 
 

Over welke gegevens gaat het?

Na ieder kalenderjaar geef je als werkgever de volgende gegevens aan de Belastingdienst:
 • het BSN, het adres, de naam en de geboortedatum van de ontvanger van de betaling,
 • alle uitbetalingen uit het afgelopen kalenderjaar, inclusief kostenvergoeding,
 • de datum waarop de bedragen zijn uitbetaald. 
 

Wanneer geldt de renseigneringsverplichting niet?

Je hoeft deze informatie niet door te geven aan de Belastingdienst als de dienstverlener een factuur met btw doorstuurt. We hebben het hier dan over een factureringsplicht. Een dienstverlener verstuurt een factuur als hij:
 • diensten of spullen verkoopt die belast zijn met btw. Dit geldt ook voor vooruitbetalingen. 
 • spullen levert van Nederland naar een andere EU-lidstaat aan een andere ondernemer met een btw-tarief van 0%.

Hou daarom altijd deze vuistregel in gedachten:
Je hebt geen renseigneringsverplichting als op de inkoopfactuur btw is vermeld.


Beide plichten gelden

Bij de volgende regelingen geldt de factuur- maar ook de renseigneringsplicht. Maak je gebruik van een van deze regelingen, zorg er dan voor dat je dit goed door geeft aan de Belastingdienst.
 • Margeregeling bij gebruikte spullen zoals verzamelingen, kunst en antiek. 
 • Niet jij maar de afnemer betaalt de btw. Dan hebben we het over de btw-verleggingsregeling. Denk hierbij aan de bouw, een buitenlandse zzp’er of vastgoed. 
 • Reisbureauregeling
 

Wees er snel bij

Alle informatie moet voor 31 januari 2023 zijn ingediend bij de Belastingdienst. Lukt dit niet - begrijpelijk aangezien dit nieuws nogal laat kwam; lees daarom de alinea hieronder -  vraag dan om uitstel voor het doen van opgaaf (Uitbetaalde Bedragen aan Derden (UBD)). 
 

De deadline van 1 februari 2023 is veel te krap 

De deadline van 1 februari 2023 voor het aanleveren van de gevraagde gegevens is veel te kort dag. Deze nieuwe regeling was tot voorkort bij vrijwel niemand bekend en de Belastingdienst heeft hierover degenen die dit betreft onvoldoende geïnformeerd. Daarom hebben de gezamenlijke partijen, waaronder de LVVP, op 25 januari jl. een bezwaarbrief geschreven aan verantwoordelijk staatssecretaris Van Rij, met als doel om in ieder geval voor belastingjaar 2022 de zorg uit te zonderen van aanlevering van de gegevens. Er is wel contact met het ministerie van VWS, maar er is nog geen officiële reactie van de staatssecretaris. Daarom adviseren we jou dringend om uiterlijk 31 januari a.s. uitstel te vragen. 
 

Voorbeeldtekst voor het vragen van uitstel 

De LHV heeft op haar website een voorbeeld tekst gepubliceerd voor het vragen van uitstel, 
waar we dankbaar gebruik van maken: 
“Hierbij verzoek ik als inhoudingsplichtige om uitstel voor het aanleveren van de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden zoals geregeld in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001. Gezien de aanlevertermijn die op korte termijn verstrijkt, lukt het niet om alle benodigde gegevens te verzamelen, omdat ik hierbij afhankelijk ben van derden. Graag wil ik uitstel tot X-X-2023”. 
Richt je verzoek aan de inspecteur van het belastingkantoor waar je (als aanleveraar) onder 
valt. Wie dat is, staat bijvoorbeeld op de aangiftebrief loonheffingen voor de inhoudingsplichtige aanleveraars en voor niet-inhoudingsplichtige aanleveraars op de uitnodiging om opgaven UBD (uitbetaalde bedragen aan derden) te doen. 

Wil jij op de hoogte blijven van actueel fiscaal nieuws? Bekijk onze nieuwspagina en volg ons op LinkedIn.
Deel dit nieuwsbericht