Nieuws
Franchiseformule en huren stem overeenkomsten op elkaar af

Franchiseformule en huren stem overeenkomsten op elkaar af

Geplaatst op woensdag 7 maart 2018      Leestijd: 1 minuut


Franchiseformules hebben een locatie nodig van waaruit activiteiten kunnen worden verricht. Denk aan een New York Pizza, De Hypotheker, Bakker Bart, Dunkin' Donuts et cetera.
 

Verschillende vormen van franchise

Franchiseorganisaties vullen hun franchiseformules elk op een eigen manier in. Denk daarbij aan de keuze van de leveranciers, de marketing en bijvoorbeeld de stoeltjes die gebruikt mogen worden. Dergelijke kaders zijn  vastgelegd in het door de franchisegever gebruikte handboek. De franchisenemer dient zich te houden aan de regels die volgen uit dat handboek.
 

Franchise en vastgoed

De ene franchiseorganisatie geeft er de voorkeur aan het vastgoed zelf te huren en aan de franchisenemer in onderhuur te geven, de andere franchiseorganisatie laat de franchisenemer liever zelf het vastgoed huren. In beide gevallen dienen de franchiseovereenkomst en de huurovereenkomst op elkaar te worden afgestemd. In de praktijk blijken daar nog wel de nodige discussies uit te volgen.
 

Huurovereenkomst

Wanneer de afspraken omtrent de franchise en de huur in één overeenkomst worden vastgelegd, hebben de regels met betrekking tot de huur altijd voorrang. Dit is omdat de wet specifieke eisen stelt aan huurovereenkomsten. In de praktijk kan dit vergaande gevolgen hebben.

Als franchisenemer is het altijd van belang om te weten welke positie u heeft. Het maakt namelijk een groot verschil of u onderhuurder bent of huurder. De wet beschermd huurders namelijk meer dan onderhuurders. Zo is bijvoorbeeld een huurovereenkomst met een onderhuurder eenvoudiger te ontbinden dan een reguliere huurovereenkomst.
Deel dit nieuwsbericht