Nieuws
Fiscale koers na de verkiezingen: VPB en hypotheekrenteaftrek

Fiscale koers na de verkiezingen: VPB en hypotheekrenteaftrek

Geplaatst op donderdag 23 november 2023      Leestijd: 1.5 minuut


Nu de verkiezingen achter de rug zijn, werpen we een blik op de fiscale veranderingen die op de verkiezingsprogramma's stonden en hoe deze jouw financiële situatie mogelijk beïnvloeden. Een verhoging van de vennootschapsbelasting (VPB) voor grote ondernemingen en het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek zijn onderwerpen die op tafel liggen. In deze blog ontdek je welke impact deze plannen mogelijk op jou hebben.


Verkiezingsresultaten en fiscale veranderingen.

Op 22 november gingen Nederlanders weer naar de stembus, met verschillende fiscale voorstellen als onderdeel van de verkiezingsstrijd. Belastingen en mogelijke bezuinigingen zijn vaak het sluitstuk van politieke discussies. Hoewel elke partij het erover eens is dat er verandering moet komen in het Nederlandse belastingstelsel, blijft de vraag hoe deze veranderingen precies vorm krijgen. Een langetermijnvisie op het belastingstelsel lijkt nog ver weg.


Minder belasting en afscheid van het toeslagenstelsel? 

Op fiscaal gebied komen enkele duidelijke punten naar voren: 
  • Een verlaging van de belastingen voor werkenden en de afschaffing van het toeslagenstelsel zijn overeenkomsten tussen de meeste politieke partijen. 
  • Met name linkse partijen pleiten voor een verhoging van de venootschapsbelasting (VPB) voor grote ondernemingen. 
  • Acht partijen nemen een standpunt in over de afbouw of afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. 
  • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is expliciet besproken door diverse partijen. Tien politieke partijen vinden dat de aangepaste regeling moet blijven bestaan. 
  • De 30%-regeling lijkt op de tocht te staan. Deze regeling houdt in dat je aan bepaalde werknemers zonder bewijs maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding onbelast kan geven. 
 

Focus op het mkb

Verschillende verkiezingsprogramma's besteden aandacht aan het midden- en kleinbedrijf (mkb), met bijzondere nadruk op start-ups en scale-ups. De meeste partijen zijn het erover eens dat deze ondernemingen ondersteund moeten worden door fiscale maatregelen. Minder regeldruk en het meer toegankelijk maken van financierings- en investeringsmogelijkheden zijn de grootste aandachtspunten. 

Hulp of advies nodig over mogelijke veranderingen? Neem contact op.
Deel dit nieuwsbericht